Mikko Valtonen SDP

EHDOLLA ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VALTUUSTOON #273
KUINKA MIE TOIMIN?

Porvoon asioiden edistäjä. Oma ohjenuorani politiikassa, eli yhteisten asioiden hoitamisessa, on tavoite viedä jatkuvasti asioita eteenpäin. Puheiden pitää johtaa tekoihin. Teen töitä Porvoon ja porvoolaisten hyväksi. Sosialidemokraattinen arvomaailma on se lähtökohta, josta tekemiseni kumpuaa. Politiikassa on kyse arvoista, mutta myös kyvystä hoitaa asioita. Haluan tehdä politiikkaa avoimesti ja rakentavasti. Valittujen ratkaisujen pitää perustua totuuteen, joka rakentuu tutkitun tiedon tai muiden todistettujen faktojen varaan. Haluan ymmärtää kaikkia, vaikka olisimme asioista erimielisiä. Haluan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, joilla on sama suunta. Politiikassa ei kukaan pärjää yksin, asioita on tehtävä sujuvassa yhteistyössä muiden kanssa.

KUKA MIE OLEN?

Mie olen porvoolainen kahden lapsen perheenisä ja aviomies. Perheeseeni kuuluu vaimo Elin, 5-vuotias poika Walter, vuoden ikäinen tytär Ellen ja Helmi-kissa. Ikää minulle on kertynyt 33 vuotta. Alunperin olen kotoisin Lappeenrannasta, mutta Porvoossa olen asunut jo vuodesta 2014 saakka. Porvoo on jo ehtinyt juurtua sydämeeni kotikunnakseni.

Äidinkieleni on suomi, mutta puhun sujuvasti ruotsia. Perheessämme käytetään sekä suomea että ruotsia. Vaimoni ja lapseni ovat äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Kansalliskielten lisäksi puhun myös sujuvaa englantia.

Päivätyöni teen Keskuskauppakamarilla johtavana asiantuntijana. Minulla on vastuullani kaikki osaamiseen, työelämään ja maahanmuuttoon liittyvät asiat. Työssäni keskeisin tavoitteeni on auttaa yrityksiä menestymään. Yritysten menestyminen tukee koko yhteiskuntaa ja meitä jokaista. Aiempaa työuraa minulla on ammattiliitoista, opiskelijajärjestöistä ja sähköurakoinnista.

Koulupolkuni on ollut ennemmin mutkainen kuin suora. Olen aina mennyt sinne, mikä on tuntunut kiinnostavalta. Koulutukseltani olen ylioppilas, sähköasentaja, tietotekniikan insinööri ja hallintotieteiden ylioppilas. Suunnitelmissani on suorittaa maisterin tutkinto valmiiksi lähivuosina.

Vapaa-aikani vietän perheen ja ystävien kanssa sekä liikuntaa harrastaen. Kesäisin koluan maastopyörällä Porvoon metsiä. Ympäri vuoden juoksen ja käyn kuntosalilla. Liikunta on minulle asia, joka auttaa jaksamaan ja saa ajatukset järjestykseen.

Olen ollut aktiivinen SDP:ssä kohta kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin Porvoon Työväenyhdistyksen puheenjohtajana ja SDP:n puoluehallituksen jäsenenä. Aiemmin olen toiminut SDP:n puoluevaltuuston jäsenenä ja SDP:n Uudenmaan piirin puheenjohtajana. Voin sanoa, että tunnen puolueen käytännössä joka tasolta.

Kipinä yhteisten asioiden hoitamiseen, eli politiikkaan, heräsi vuoden 2010 tienoilla, kun olin suorittamassa insinööriopintojani. Nyt toimin kuntapäättäjänä kolmatta kuntavaalikautta. Ensimmäisen kauden toimin Lappeenrannassa ja sen jälkeen Porvoossa. Porvoossa olen tällä hetkellä kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Careeria Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Osallistun myös aktiivisesti Porvoon kaupunginhallituksen työskentelyyn. Olen ollut ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2015.

Uskallan sanoa, että päätöksenteko ja siihen liittyvät koukerot ovat minulle tuttuja. Tiedän kuinka järjestelmä toimii ja saan asioita aikaiseksi. Minusta itä-uusimaalaiset saisivat kovalla työmoraalilla ja tahdolla varustetun valtuutetun.

MITÄ MIE OLEN TEHNYT?

Työ- ja koulutushistoriaani sekä hoitamiini luottamustoimiin voi tutustua lukemalla ansioluetteloni täältä.

MILLAINEN MIE OLEN?

Millainen mie olen ihmisenä? Millaisesta taustasta mie ponnistan? Miten isyys on vaikuttanut miuhun ihmisenä ja päättäjänä? Millaisia unelmia ja tavoitteita miulla on? Mitä juttuja Porvoosta mie haluan esitellä ulkopaikkakuntalaisille vieraille?

Tämä kaikki selviää juttutuokiossa mainion Millariikka Rytkösen kanssa. Katso video niin tiedät sen jälkeen varmasti enemmän miusta ihmisenä. Samalla valottuu se, että miltä pohjalta mie teen päätöksiä meitä kaikkia koskevissa asioissa.

Vaaliteemat

HYVINVOINTI TARVITSEE PUOLUSTAJANSA

Jokaisella meistä on oikeus voida hyvin. Hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta, luotettavista palveluista, yhteiskunnan avoimuudesta ja demokraattisuudesta. Jokaisen pitää voida luottaa siihen, että tarvittaessa yhteiskunta kannattelee yli haastavan ajan.

Hyvinvointialuevaaleissa on nimenomaan kyse meidän jokaisen hyvinvoinnista. Hyvinvointialue muodostaa turvaverkon meille jokaiselle. Jokaisella meistä on oikeus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen, molemmilla kansalliskielillä.

Menestysresepti hyvinvointialueelle on yhdenvertaiset, saavutettavat ja laadukkaat palvelut. Palveluiden on oltava saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Lompakon paksuudesta riippumatta. Meidän pitää voida luottaa siihen, että paloauto tulee, kun sitä tarvitaan ja että hoitoon pääsee nopeasti ja riittävän lähellä.

Historian ensimmäiset hyvinvointialueen valtuutetut luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueelle. Mikäli tulen valituksi hyvinvointialueen valtuustoon, lupaan väsymättä edistää seuraavia asioita:

1.     Saavutettavat palvelut. Toteutetaan hoitolupaus, joka varmistaa perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arvioinnin
samana päivänä ja kiireettömään hoitoon pääsyn seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arvioinnista. Palveluiden on vastaisuudessakin löydyttävä läheltä ihmistä. Lisäksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia pitää hyödyntää entistä
enemmän. Pidemmän aikavälin tavoitteeksi pitää asettaa maksuton sote-keskuksen vastaanotto.

2.     Toimiva pelastustoimi. Pelastustoimi ei saa jäädä sosiaali- ja terveyspalveluiden jalkoihin. Hyvinvointialueen on
turvattava riittävät resurssit toimivan pelastustoimen järjestämiseen huomioiden Itä-Uudenmaan erityispiirteet, kuten Kilpilahden kemianteollisuusalue ja Loviisan ydinvoimala. Sopimuspalokuntien toiminta ja yhteistyö pelastustoimen
kanssa on turvattava.

3.     Porvoon sairaala. Porvoon sairaala on hyvinvointialueen keskeinen tukipilari. Sairaalan ympärivuorokautinen päivystys
on turvattava myös tulevaisuudessa. Palveluvalikoima on pidettävä mahdollisimman laajana ja alueen asukkaiden tarpeita vastaavana. Erikoissairaanhoidon palveluita tarvitaan myös Itä-Uudellamaalla. 

4.     Hyvinvoiva henkilöstö. Palvelut ja hoitolupaus eivät toteudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä.
Hyvinvointialueella on panostettava siihen, että henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan ja että henkilöstö pääsee osallistumaan oman työnsä kehittämiseen. Jokaisella työntekijällä pitää olla mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä ilman kohtuutonta työkuormaa.

5.     Hyvä hallinto ja osallistava päätöksenteko. Nyt rakennetaan pohja hyvinvointialueelle tuleviksi vuosikymmeniksi ja se on tehtävä hyvin. Tulevilta päättäjiltä vaaditaan sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen tuntemuksen lisäksi myös hyvän hallinnon ja kestävän taloudenpidon osaamista. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vaalien välillä pitää turvata osallistavan päätöksenteon avulla.

On aika ottaa hyvinvoinnin seuraava askel. Muista äänestää!

Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022
Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige! Äntligen får vi göra beslut om detaljplanen gällande Lundagatans ände. Detta har…

Lue Lisää

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige! Meillä on nyt käsissämme suurin yksittäinen päätös kaupunkikeskustamme kehittämiseen liittyen. Onko meillä…

Lue Lisää

Iso kiitos kaikille minua äänestäneille ja tukeneille. Arvostan suuresti saamaani luottamusta. Valitettavasti tulos ei tällä kertaa riittänyt valtuustopaikkaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.…

Lue Lisää

Tue kampanjaani

Vaaleissa pärjääminen vaatii ahkeran ja sitoutuneen ehdokkaan, kannustavan tukijoukon sekä taloudellisia resursseja. Kampanjan tekeminen ei ole ilmaista, vaan vaatii myös rahallista panosta. Voit tukea vaalityötäni lahjoittamalla tukiryhmälleni rahaa. Pienikin lahjoitus on iso apu. Arvostan suuresti jokaista euroa, jonka tukena saan. Kaikki saamani lahjoitukset käytetään lyhentämättöminä vaalityöhön. 

Laki vaalirahoituksesta edellyttää, että aluevaaleissa yli 1500 euron suuruiset lahjoitukset yhdeltä taholta on ilmoitettava julkisen vaalirahoitusilmoituksen yhteydessä. Alle 1500 euron lahjoituksissa ilmoitan tuen antajan julkisesti ainoastaan silloin, jos hän on ilmaissut halunsa julkistaa antamansa tuen. Aluevaaleissa ehdokkaan tukiryhmä saa vastaanottaa samalta tukijalta korkeintaan 6000 euroa.

Iso kiitos tuestasi!

 

LAHJOITA RAHAA TILISIIRROLLA

Voit lahjoittaa haluamasi summan rahaa tekemällä
tilisiirron tukiryhmäni tilille. Maksutiedot löydät alta ja sopivan summan voit päättää itse.

Tilinumero: FI7253580620478070
Maksun saaja: Mikko Valtosen tukiryhmä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige! Äntligen får vi göra beslut om detaljplanen gällande Lundagatans ände. Detta har…

Lue Lisää

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige! Meillä on nyt käsissämme suurin yksittäinen päätös kaupunkikeskustamme kehittämiseen liittyen. Onko meillä…

Lue Lisää

Porvoon kaupungin sivistyslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Huhtisen päiväkodin tulevaisuutta. Viranhaltijoiden esittämän hankesuunnitelman mukaan vanha päiväkoti peruskorjataan ja päiväkodin pihalle rakennetaan…

Lue Lisää

Ota yhteyttä

Oheisella lomakkeella voit ottaa minuun yhteyttä. Samalla voit liittyä tukijalistalleni laittamalla ruksin kohtaan “Haluatko liittyä tukijaksi?”. Pidän säännöllisesti yhteyttä tukijalistalle ilmoittautuneisiin.

Saat minuun myös yhteyden sähköpostilla tai puhelimella alla olevien yhteystietojen avulla.

Ole rohkeasti yhteydessä ja liity tukijalistalle!

Mikko Valtonen

Puh. 040 867 8250
mikko@mikkovaltonen.fi

Porvoossa puhutaan podcast