SDP:n ryhmäpuheenvuoro Lundinkadun päätteen kaavasta

SDP:n ryhmäpuheenvuoro Lundinkadun päätteen kaavasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige!

Äntligen får vi göra beslut om detaljplanen gällande Lundagatans ände. Detta har vi väntat på. Socialdemokraternas fullmäktigegrupp tycker att den här detaljplanen är viktig för Borgå. Antalet av äldre människor ökar och det menar att vi behöver mera sådana bostäder som passar in i den livssituationen. Och vi måst också komma ihåg att mängden av bostäder påverkar också på priset. Om vi har tillräckligt seniorbostäder, håller priserna i sådan nivå som en vanlig person har råd med. Och det är viktig!

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Tämän kaavan osalta voisi todeta, että olemme edenneet vaikeuksien kautta voittoon. Kohde on kuulunut kaupunkisuunnittelun työohjelmaan vuodesta 2010 eteenpäin ja nykyisellä toimijalla on ollut suunnitteluvaraus vuodesta 2016, jota on sittemmin jatkettu useita kertoa. Monesti on meinannut usko horjua hankkeen toteutumiseen, mutta nyt olemme tässä pisteessä ja se on hienoa. SDP:n valtuustoryhmä on jo pitkään edistänyt kaavan toteuttamista ja sitä kautta senioriasuntojen rakentamista. Meille tärkeintä tässä kaavassa on juuri se, että saamme kaupunkiin lisää senioriasuntoja. Kohteen suunnittelussa pitää kiinnittää erityistä huomiota esteettömyyteen ja myös soveltuvuuteen vammaisille.

Porvoossakin väki vanhenee, se on totuus, jolle me emme voi mitään. Se mitä meidän pitää tehdä, on varautua tähän demograafiseen muutokseen. Yksi olennainen osa on varmistaa se, että ikäihmisille on riittävästi sopivanlaisia asumisen mahdollisuuksia tarjolla. Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen ovat tärkeitä, mutta ei pidä unohtaa senioriasuntoja. Senioriasunnot tarjoavat oivan mahdollisuuden niille, jotka eivät vielä tarvitse jatkuvasti tukea ja palveluita, mutta niitäkin on kuitenkin tarvittaessa saatavilla. Pitää myös muistaa se, että senioritalot tarjoavat mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin ja yhteisöön kuulumiseen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Kaava-alue sijaitsee aivan Porvoon keskustan tuntumassa, palvelujen äärellä. Valtion virastotalo on naapurikorttelissa ja Porvoon tori noin 300 metrin päässä.  Päivittäistavarakaupat ja lukuisat harrastusmahdollisuudet ovat lähistöllä. Joukkoliikenneyhteydet ovat myös hyvät. Nämä ovat juuri niitä keskeisiä tekijöitä, joita senioriasuntojen rakentamiseen liittyen pitää huomioida. Ei ole järkeä rakentaa senioriasuntoja kauas palveluista ja eristää ikäihmisiä kauas mahdollisuuksista elää merkityksellistä ja sisältörikasta elämää.

Senioriasumiseen liittyen pitää myös huomioida asumisen hinta. Kaikki ikäihmiset eivät ole rikkaita, joilla on varaa asua omassa asunnossa tai maksaa kallista vuokraa. Myös pienituloisilla ikäihmisillä pitää olla varaa asua keskeisellä paikalla palveluiden äärellä ikäihmisen elämäntilanteeseen sopivassa asunnossa. Asumisen hintaan vaikuttaa tietenkin hyvin olennaisesti kysynnän ja tarjonnan laki. Nyt kun tiedämme kysynnän aivan varmasti kasvavan, pitää meidän saada myös tarjontaa kasvamaan. Näin saamme varmistettua sitä, että senioriasuntoja on riittävästi ja ihan tavallisella porvoolaisella ikäihmisellä on varaa asua niissä.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Rakennettava alue on arvokas ja historiallisestikin merkittävä. Siksi voikin olla iloinen siitä, että tämä kaava yhdistää hienosti vanhaa ja uutta. Arvokkaat puurakennukset säilytetään ja korjataan, kuten myös osittain kivirakennusten päädyt. On hienoa, että kaavan valmistelun aikana on löydetty yhteisymmärrys eri toimijoiden kesken siitä, miten historialliset arvot säilyvät ja kokonaisuus on silti toteuttamiskelpoinen. Alue ei ole helpoin, koska toisella puolella on kaupunginpuisto ja sen laidalla olevat vanhat puutalot ja toisella puolella puolestaan soturikylä. On hyvä, että kerroskorkeudet vaihtelevat ja että rakennukset liittyvät Vänrikinkatuun polveilevammin. Kaavaratkaisun ja havainnekuvien perusteella näyttää siltä, että vanhaa ja uutta yhdistävä toteutus istuu alueelle oikein hyvin.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

SDP:n valtuustoryhmä kannattaa kaavan hyväksymistä ja toivoo, että näin tekee myös enemmistö valtuustosta. Mielestämme on erittäin tärkeää, että saamme tämän hankkeen vihdoin eteenpäin ja mahdollistamme uusia paljon kaivattuja senioriasuntoja Porvooseen.

Tack, kiitos!