Tarvitaan vaihtoehtoja Huhtisen päiväkodin tulevaisuudelle

Tarvitaan vaihtoehtoja Huhtisen päiväkodin tulevaisuudelle

Porvoon kaupungin sivistyslautakunta käsittelee tänään kokouksessaan Huhtisen päiväkodin tulevaisuutta. Viranhaltijoiden esittämän hankesuunnitelman mukaan vanha päiväkoti peruskorjataan ja päiväkodin pihalle rakennetaan laajennus, jolla päiväkodista saadaan kuusiryhmäinen. Syvää huolta herättää se, että hankesuunnitelmassa ei ole vertailtu uudisrakennusta vaihtoehtona peruskorjaukselle.

Hyväksyessään vuoden 2022 talousarviota Porvoon kaupunginvaltuusto on päättänyt Huhtisen päiväkodista seuraavaa: ”Hankesuunnitelmassa vertaillaan peruskorjauksen ja laajennuksen toiminnallisuutta ja investointi- ja käyttökustannuksia vastaavaan kuusiryhmäiseen uudisrakennukseen. Hankesuunnitelman perusteella päätetään, kumpi toteutusvaihtoehdoista on kannattavampi.”

Kaupunginvaltuuston tahto on selkeä, mutta silti päättäjille tuodaan vaihtoehtona vain nykyisen vanhan päiväkotirakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Näin ei voi olla. Myös uudisrakennus vaihtoehtona on selvitettävä ja annettava päättäjien päättää, miten Huhtisen päiväkodin kanssa edetään. Niin kiire asian kanssa ei ole, että tätä selvitystä ja vaihtoehtojen vertailua ei ehdittäisi tehdä.

Väkisin tulee mieleen se, että onko peruskorjauksen esittämiseen päädytty vain kustannussyistä? Syksyllä 1990 valmistunut Huhtisen päiväkoti on vanha rakennus, jonka peruskorjauksessa on ilmeisiä vaaroja. On mahdollista, että peruskorjaus osoittautuu pitkässä juoksussa uudisrakennusta kalliimmaksi ratkaisuksi meille veronmaksajille. Esimerkiksi Kvarnbackens skola, Suomenkylän päiväkoti ja keskuskoulu ovat osuvia esimerkkejä kaupungin peruskorjaushankkeista, jotka ovat menneet totaalisen pieleen ja tulleet kalliiksi.

Viranhaltijoiden esittämässä hankesuunnitelmassa päiväkodin laajennus sijoittuu nykyiselle piha-alueelle. Tämä johtaa siihen, että nykyisestä pihasta häviää noin kolmannes. Samalla päiväkoti suurenee kuusiryhmäiseksi, joka tarkoittaa noin kolmanneksen lisäystä lapsimäärään. Lasten ja päiväkodin toiminnan kannalta tätä ei voi pitää järkevänä ratkaisuna.

30 vuoden aikana varhaiskasvatus on kehittynyt valtavasti. Tämä on väistämättä johtanut myös siihen, että vaatimukset ja tarpeet tiloille ovat muuttuneet. Saako vanhaa rakennusta aidosti muokattua palvelemaan varhaiskasvatuksen tämän hetken tarpeita? Ainakin hankesuunnitelmasta selviää se, että vanhassa rakennuksessa yksikään seinä päiväkotiryhmien tiloissa ei ole siirtymässä.

Huhtisen päiväkodin tulevaisuutta pitää miettiä tarkoin. Lapset ja henkilökunta ansaitsevat terveet ja turvalliset tilat. Päiväkoti on alueelle tärkeä ja sen toiminta on turvattava pitkälle tulevaisuuteen. Nyt on syytä ottaa pieni aikalisä ja aidosti harkita uudisrakennusta vaihtoehtona vanhan päiväkotirakennuksen peruskorjaukselle.

Mikko Valtonen
kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Elin Blomqvist-Valtonen
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Nea Hjelt
kaupunginhallituksen jäsen