Vihdoin Porvooseen saadaan elinkeinopäällikkö

Vihdoin Porvooseen saadaan elinkeinopäällikkö

Kaupunkikehityslautakunta päätti yksimielisesti 4.5. kokouksessaan, että Porvoon kaupungin palvelukseen tulee palkata elinkeinopäällikkö. Lautakunnan näkemys oli, että rekrytointi on käynnistettävä välittömästi. Päätös oli erittäin hyvä ja odotettu. Tarve elinkeinopäällikölle on ilmeinen ja asiaa on pyöritelty edes takaisin kaupungin päätöksentekoelimissä jo aivan liian pitkään.

Nykytilanne ei ole toimiva. Elinkeinopolitiikkaa hoidetaan Porvoossa tällä hetkellä muiden tehtävien ohella. On selvää, että resurssit eivät ole riittävät eikä kokonaisvastuu ole selkeästi yhdellä henkilöllä. Käytännössä kaikkia muita Porvoon kaupunkikehityksen toimialan osia vetää päällikkötason henkilö, mutta ei elinkeinopolitiikkaa. Nyt tämä epäkohta on jo aikakin korjata.

Elinkeinopäällikön keskeinen tehtävä on olla linkki yritysten ja kaupungin välillä. Elinkeinopäällikön kautta yritys pääsee käsiksi kaikkiin tarvitsemiinsa palveluihin, on kyseessä sitten jo Porvoossa toimiva tai tänne haluava yritys. Elinkeinopäälliköllä on tärkeä rooli muun muassa uusien yritysten houkuttelussa, työpaikkamäärän kasvun tukemisessa, yhteistyön edistämisessä ja verkostojen kehittämisessä. Tavoitteena on palvella yrityksiä heidän tarpeensa mukaan.

Uuden elinkeinopäällikön rekrytoinnin osalta pitää tarkoin harkita hakukriteerit ja kelpoisuusvaatimukset. Erityinen painotus pitää olla alueen elinkeinoelämän tuntemuksessa ja verkostoissa. Koulutusvaatimus ei saa olla liian tiukka, vaan painotus on oltava enemmän konkreettisessa osaamisessa ja relevantissa kokemuksessa. Tarvitaan kokenut tekijä.

Elinkeinopäällikön palkkaaminen ei ole kaupungille uusi kuluerä, koska resurssit on käytännössä jo varattu. Nyt oli enää kysymys siitä, miten elinkeinopäällikön tehtävät hoidetaan. Ostopalveluna vai palkkaamalla uusi henkilö kaupungin palvelukseen. On myös hyvä huomioida se, että onnistunut elinkeinopolitiikka näkyy kaupungin kassassa kasvavina verotuloina.

Elinkeinopäällikön palkkaaminen ei yksin ratkaise kaikkia Porvoon elinkeinopolitiikkaan liittyviä haasteita. Edelleen tarvitaan myös yrityspalveluita tarjoavan kehitysyhtiö Posintran toiminnan kehittämistä ja kaupungin oman elinkeinopolitiikan kirkastamista. Sisältöjen ja toteutuksen pitää olla kunnossa, toinen yksin ei riitä. Uudella elinkeinopäälliköllä pitää olla keskeinen rooli kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana ja kehittäjänä.  

Elinvoimainen elinkeinoelämä hyödyttää meitä kaikkia. Se tuo työpaikkoja ja verotuloja. Se luo pohjaa sille, että voimme ylläpitää ja kehittää meidän kaikkien kaupunkilaisten palveluita. Elinkeinopäällikkö pitää palkata mahdollisimman pian. Enää ei saa tulla mutkia matkaan.

Mikko Valtonen, kaupunkikehityslautakunnan jäsen (SDP)
Patrik Björkman, kaupunkikehityslautakunnan jäsen (RKP)