Vastustamista vastustamisen ilosta vai jostain muusta syystä?

Vastustamista vastustamisen ilosta vai jostain muusta syystä?

Porvoon keskusta-alueen kehittämiseen ollaan vihdoin saamassa vauhtia. Torin alueen kaavaa viimeistellään, Läntisen Mannerheiminväylän muuttamista Puistokaduksi valmistellaan, uudelle liityntäpysäköinnille on hyväksytty kaava, keskustan tyhjiä tontteja yritetään saada rakentumaan ja ränsistyneitä rakennuksia halutaan kunnostaa tai rakentaa uutta tilalle.

Kehitykselle löytyy myös vastustajia. Kaupunki halutaan pitää entisellään, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Asukkaiden muuttuvat tarpeet ja uusien asukkaiden saaminen kaupunkiin vaativat rohkeutta kehittää kaupunkia. Yksikään kehittämissuunnitelma ei ole täydellinen. Keskeistä onkin isoa kuvaa, pitää nähdä metsä puilta. Jos kehittämissuunnitelmat vievät eteenpäin askeleenkin verran, on se parempi kuin näivettyminen paikallaan.

Keskeiseksi kehityksen jarruksi on muodostunut kaavoitukseen liittyvät valitukset, jotka kuitenkin lopulta ovat kaatuneet oikeudessa perusteettomina. Perusteettomat valitukset hidastavat hankkeiden etenemistä tai voivat jopa johtaa siihen, että hankkeita ei ikinä toteuteta. Tämä lopputulos ei ole kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta millään muotoa toivottava.

Hyvänä esimerkkinä voi käyttää Länsirannan Citymarkettia ja hotellia, joiden rakentuminen on täysin hämärän peitossa. Ilman kaavasta tehtyä valitusta rakentaminen olisi alkanut hyvissä ajoin ennen kuin koronapandemia muutti merkittävästi toimintaympäristöä. Riskinä on, että uuden ABC-liikenneaseman ja erittäin tarpeellisen liityntäpysäköinnin rakentaminen kokee vastaavanlaisen kohtalon.

Oikeus hakea muutosta tehtyihin päätöksiin oikeusasteista asti kuuluu kuntalaisten perusoikeuksiin. Olisi kuitenkin hyvä muistaa, että valitusperustetta ei muodostu sen perusteella, että ei pidä tehdystä päätöksestä. Valitusperusteeksi kelpaa käytännössä vain, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Oikea paikka vaikuttaa kaupungin kehittymisen suuntaan on hyvissä ajoin asioiden valmisteluvaiheessa. Eli silloin, kun asioista ei ole vielä päätetty. Hyvään valmisteluun kuuluu se, että kaupunkilaisia ja esimerkiksi yrityksiä osallistetaan valmisteluun. Annetuilla mielipiteillä pitää myös olla vaikutusta. Peräänkuulutan rohkeutta päättäjiltä ja kaupunkilaisilta. Karistellaan pois ennakkoluulot ja viedään kaupungin kehittämiseen tähtääviä hankkeita vauhdilla eteenpäin. Näen Porvoolla valoisan tulevaisuuden, jossa kaupunki kehittyy ja kasvaa. Siis jos meillä vain on uskallusta ottaa harppaus tulevaisuuteen.