Vanhusten palvelut laitetaan vihdoin kuntoon

Vanhusten palvelut laitetaan vihdoin kuntoon

SDP:n johtama hallitus on sitoutunut parantamaan vanhuspalveluita merkittävästi tällä hallituskaudella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että sitova henkilöstömitoitus (0,7) toteutetaan vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Tämä on totuus, sanoo oppositio mitä tahansa. Edellisen hallituksen näytöt vanhuspalveluiden parantamisessa jäivät puheiden asteelle, nyt otetaan selkeä askel parempaan.

Hoitajamitoituksen lisäksi hallitusohjelmaan on kirjattu 1000 uuden lääkärin palkkaaminen, jotta hoitotakuu voidaan toteuttaa ja ihmiset pääsevät nopeammin hoitoon. Nykyinen tilanne on kestämätön. Nämä parannukset maksavat rahaa, mutta niiden toteuttaminen on arvovalinta. Arvovalinta ja panostus, jonka toteuttamiseen SDP:n johtama hallitus on sitoutunut.

Iäkkäiden palveluita uudistetaan kahdessa osassa. Ensin valmistellaan tehostetun palveluasumisen sitova henkilöstömitoitus. Toisessa vaiheessa eduskuntaan viedään vanhuspalvelulain laajempaa päivittämistä koskeva esitys.

Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki ei ole pystynyt turvaamaan palveluiden riittävää laatua tilanteessa, jossa palvelutarpeet kasvavat voimakkaasti. Siksi laki päivitetään kokonaisuudessaan. Tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut.

Vanhuspalvelulakia päivittävä asiantuntijatyöryhmä antaa ehdotuksena syyskuun loppuun mennessä siitä, miten hoitajamitoitusta koskeva hallitusohjelman tavoite on saavutettavissa. Lausuntokierroksen ja lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyn jälkeen hallituksen esitys annetaan eduskunnalle. Tämän on tarkoitus tapahtua vielä syysistuntokauden aikana.

Osana kokonaisuutta tarkastellaan myös valvonnan toimivuus ja investoidaan kotihoitoon. Henkilöstömitoitus tai muut tärkeät vanhuspalveluihin liittyvät määräykset eivät auta mitään, jos niitä ei noudateta. Siksi valvonnan pitää olla kunnossa ja laiminlyöjät pitää saada vastuuseen.

Vanhustenhoidon kriisi on jatkunut jo liian kauan. Nyt on aika tehdä tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. SDP:n johtama hallitus on tähän sitoutunut ja oppositio Kokoomuksen johdolla on tervetullut mukaan työhön.