Uusi hyvinvointialue on uusi mahdollisuus

Uusi hyvinvointialue on uusi mahdollisuus

Uusi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuusto tulee päättämään meille jokaiselle tärkeistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista. Keskeinen kysymys on, että miten nämä palvelut järjestetään jatkossa? Uuden hyvinvointialueen on laitettava ihminen kaiken toiminnan keskiöön. Palvelut pitää tuoda mahdollisimman lähelle ihmistä. Palveluiden rakenteessa on tärkeää miettiä asiakkaan elämänkaarta ja sitä, miten asiakas löytää tarvitsemansa palvelut helpoiten. 

Lapsi- ja perhepalveluissa sekä nuorten erilaisissa palveluissa on tärkeää lisätä resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluita pitää lisätä niin, että ne tavoittavat yksilön matalalla kynnyksellä ja ovat helposti saavutettavissa. Oppilashuoltoon tulee panostaa ja resursseja lisätä, jotta lapsi tai nuori saa tukea nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan myös uusia palvelumuotoja.  

Aikuisten palveluissa huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, että oikea-aikaiset matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut saavuttavat palveluita tarvitsevan ihmisen. Toimivat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut tulevat tulevaisuudessa säästämään korjaaviin palveluihin tarkoitettuja euroja, vaikka palveluiden lisääminen ensin lisäisikin kuluja. Lisäksi lähipalveluita tulee uudistaa ottamalla digitaaliset lähipalvelut vahvemmin mukaan palveluvalikoimaan. Palveluiden oikea-aikaisuuden ja saavutettavuuden lisäksi pitää panostaa palveluiden laatuun. 

Vanhus- ja vammaispalveluissa on tärkeää panostaa laadukkaisiin ja turvallisiin palveluihin. Tähän tarvitsemme laajasti myös kolmannen sektorin apua. Emme saa unohtaa vapaaehtoisia toimijoita, jotka tekevät jo nyt paljon hyvää työtä vanhusten ja vammaisten hyvinvoinnin eteen. Omaishoitajien työ on erittäin tärkeää ja arvokasta. Uuden hyvinvointialueen pitääkin tukea omaishoitajien työtä ja heidän jaksamistaan. Vanhusten- ja vammaisten toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan parhaiten varmistamalla palveluiden saatavuus ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.  

Uusi hyvinvointialue on uusi mahdollisuus. Meidän kaikkien hyvinvointia voidaan parantaa laittamalla ihminen keskiöön kaikessa tekemisessä heti alusta alkaen. Jokaisella meillä on oikeus toimiviin ja saavutettaviin palveluihin – lompakon paksuudesta riippumatta.

Mikko Valtonen
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Jenna Perokorpi
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja