Turvattu koti kuuluu kaikille

Turvattu koti kuuluu kaikille

Valtuusto käsitteli hiljattain kaupungin asumisen ohjelmaa vuosille 2020-2030. Pidämme ohjelmaa erityisen tärkeänä, koska turvallinen koti kuuluu jokaisen ihmisen perusoikeuksiin. Ilman kotia ihmisten on miltei mahdotonta saada muitakaan asioita kuntoon. Siksi asukkaiden on voitava luottaa, että koti on turvallisella ja vakaalla pohjalla.

Ohjelmassa on lause ”kaupungin vuokratalokonsernin rakennuttamien uusien asuntojen oman pääoman osuus osoitetaan ensi sijassa yhtiön vapaasta kassavirrasta sekä varoista, joita saadaan tarvittaessa luopumalla rajoituksista vapautuneista kohteista”. Kaupungin vuokratalokonsernilla tarkoitetaan A-yhtiöitä. SDP:n valtuustoryhmä esitti edellä mainitun lauseen poistoa asumisen ohjelmasta. Mielestämme on aiheetonta huolestuttaa asukkaita sillä, että koti mahdollisesti voidaan myydä alta, jotta kaupungin vuokratalokonserni voisi rakentaa uusia kohteita.

Sellaisista vuokrataloista luopuminen, jotka eivät enää ole valtion tukien kylkiäisenä tulevien rajoitusten alla, on turhaa, koska kaupungin vuokratalokonsernilla on mahdollisuus toteuttaa uusia rakennusinvestointeja joka toinen vuosi ilman vanhoista kohteista luopumista.

Kaupungin konsulttiyhtiö Inspiralta tilaamassa raportissa ei myöskään kannateta vanhemmista vuokratalokohteista luopumista, koska se kutistaisi asuntokonsernin kassavirtaa ja tuottopotentiaalia. Tämä puolestaan vaikeuttaisi kaupungin vuokratalokonsernin kykyä rakentaa uusi vuokrataloja.

On myös todettava, että A-yhtiöiden velat lyhenivät vuonna 2020 tilinpäätöksen perusteella lähes kuudella miljoonalla eurolla.  Samalla kuitenkin pystyttiin toteuttamaan monessa asuntokohteessa mittavia julkisivu tai muita remontteja.

Vapailla markkinoilla voi omistaja tarvittaessa halutessaan luopua rajoituksista vapautuneista kohteista, mutta kaupungin omistamassa vuokrayhtiössä toimintatapa olisi vahvasti oman yhtiön toimintaperiaatteiden vastainen. Kaupungin omistama A-yhtiöt on tärkeä strateginen työkalu tuomaan asuntomarkkinoille vakautta ja turvaamaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus ja varmistamaan, että erityisryhmille sopivia asuntoja on riittävästi tarjolla. Kohtuullinen asumisen hinta on Porvoolle myös tärkeä kilpailutekijä, kun kilpaillaan esimerkiksi uusista asukkaista ja mm. hoito- ja hoivahenkilöstöstä. 

Onkin perin kummallista, että kaupunki tarkoituksellisesti haluaa rajoittaa tai jopa supistaa 100% omistamansa vuokratalokonsernin toimintaa ja samalla luoda turhaa epävarmuutta useiden A-asukkaiden elämään. Joukossa on mm. useita lapsiperheitä ja pitkäaikaisia asukkaita, joille on ensiarvoisen tärkeää, että koti on turvallisella ja vakaalla pohjalla.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa SDP hävisi aiemmin mainitun asumisen ohjelman lauseen poistoa koskevan äänestyksen äänin 33-17. Näyttääkin vahvasti siltä, että vain SDP on lähes ainoana poliittisena ryhmänä valmis huolehtimaan kaupungin kaikista asukkaista tasavertaisesti. Siis myös siitä isosta joukosta porvoolaisia, joka asuu vuokra-asunnoissa. Kiitämme Teitä muutamia harvoja valtuutettuja, jotka jaoitte huolen kanssamme.

Mikko Valtonen, SDP
Tapani Eskola, SDP
Jaakko Jalonen, SDP
Marko Piirainen, SDP