MIKKO VALTONEN - kandidat i välfärdsområdesval

Hur fungerar jag?

Min gyllene regel i politiken, alltså i hur våra gemensamma ärenden sköts, är att alltid sträva till att alltid blicka framåt och föra ärenden vidare. Tal ska leda till handling. Jag jobbar för Borgå och för Borgåbornas bästa. De socialdemokratiska värderingarna fungerar som grund för mitt arbete. Politik handlar om värderingar, men även om förmågan att få saker gjorda. Jag vill göra politik på ett öppet och diplomatiskt sätt. Lösningar och gjorda beslut ska grundas på fakta. Det är viktigt att ha förståelse för andra, trots olika åsikter. Jag vill samarbeta och ser vikten i samarbete över partigränser. I politiken klarar ingen sig ensam utan lösningar och beslut grundar på samarbete.

VEM är jag?

Jag är Borgåbo, gift och pappa åt två små barn.  Till min familj hör min fru Elin, vår 5-åriga son Walter och vår 1-åriga dotter Ellen, och vår katt Helmi. Jag är 33 år gammal. Ursprungligen är jag hemma från Villmanstrand men jag har bott i Borgå sedan 2014. Under den tiden har Borgå blivit min hemkommun, även i hjärtat.

Mitt modersmål är finska men jag pratar också flytande svenska. Vår familj är helt tvåspråkig och både finskan och svenskan hörs jämlikt i vårt hem. Mina barns och min frus modersmål är svenska. Förutom de båda nationalspråken talar jag även engelska.

Jag arbetar på Centralhandelskammaren som Senior Advisor med ansvar över alla frågor som berör kunnande, arbetsliv och invandring. Mitt centrala mål i arbetet är att stöda företagen att lyckas. Att företagen lyckas och har förutsättningar stöder hela samhället och oss alla individer. Tidigare har jag arbetat på fackförbund, inom studentrörelsen och som elmontör.

Min skolstig har varit ganska krokig. Jag har alltid valt de vägar som känts rätt just i stunden. Jag är student, elmontör, Ingenjör inom informationsteknik och studerande inom förvaltningsvetenskaper. Mina planer är att slutföra mina magisterstudier inom en snar framtid.

Fritiden spenderar jag med vänner och familj. På somrarna cyklar jag omkring i Borgås vackra skogar medan jag året runt springer och går på gym. Jag får kraft och lyckas samla mina tankar då genom motion och idrott.

Hemmet i politiken hittade jag från Socialdemokraterna för nästan tio år sedan. Förtillfället fungerar jag som ordförande för Porvoon Työväenyhdistys och jag värkar även inom partistyrelsen för SDP. Tidigare har jag varit ordförande för Socialdemokraterna i Nyland och medlem i partifullmäktige. Man kan lugnt säga, att jag i princip känner partiets alla olika delar.

Gnistan att jobba för gemensamma ärenden, alltså för politiken, hittade jag ca 2010 under mina ingenjörsstudier. Sedan 2012 har jag varit kommunal beslutsfattare. Först i Villmanstrand och nu här i Borgå. För tillfället är jag vice ordförande i Borgå stadsfullmäktige och styrelseordförande i Careeria Ab. Jag deltar också aktivt i Borgås statstyrelses arbete. År 2015 kandiderade jag även i riksdagsvalet.

Jag vågar säga, att beslutsfattande, politiken och alla de svängar som hör till är bekanta för mig. Jag vet hur systemet fungerar och jag får saker gjorda. Av mig skulle du få en viljestark fullmäktigeledamot med hög arbetsmoral.

Vad har jag gjort?

Du kan bekanta dig med min arbetshistoria och med mitt CV här (tyvärr är det på finska)

Min Valteman

Kommer snart! Vänligen vänta!

STÖD MIN KAMPANJ

För att lycka i valet krävs, förutom en flitig och motiverad kandidat, även ett starkt team och ekonomiska resurser. Att göra kampanj är inte gratis, utan det kräver även pengar. Du kan stöda mitt valarbete genom att donera en summa åt min stödgrupp. En liten summa är till stor nytta. Jag uppskattar stort varenda euro. Alla insamlade medel används oförkortat till kampanjen.

Lagen för valfinansiering kräver att alla donationer över 1500€ redovisas så att donatorns namn framgår. Donatorer vars donation är under 1500€ får inte nämnas vid namn, förutom ifall donatorn uttryckligen vill att hens namn nämns. I välfärdsområdesvalet får samma person eller samfund donera högst 6000€ åt en kandidat.

Ett stort tack för ditt stöd! 

DONERA VIA EN KONTOTRANSAKTION

Du kan donera valfri summa via en insättning på min stödgrupps konto. Betalinfo hittar du här under, summan bestämmer du själv.

Konto: FI7253580620478070
Mottagare: Mikko Valtosen tukiryhmä

Texter / Nyhetär

Prissättningen befriades, jourtvånget upphörde, det blev lättare att få nya lov och normerna angående bilarna avvecklades. Vad blev slutresultatet? Priserna…

Lue Lisää

Här är kort video på svenska om mig. Vem är jag? Vart jobbar jag? Vad vill jag göra i Borgåpolitiken?…

Lue Lisää

Ta kontakt

Du kan kontakta mig via att fylla i formuläret bredvid. Om du vill komma med på min stödlista går det lättast genom att kryssa i ”Jag vill bli medlem i
stödgruppen”. Jag håller regelbunden kontakt med de som finns på min stödlista.

Du kan även kontakta mig via epost eller per telefon. Mina kontaktuppgifter hittar du här under.

Tveka inte att ta kontakt med mig!


MIKKO VALTONEN

Tel. 040 867 8250
mikko@mikkovaltonen.fi