Sitovasta hoitajamitoituksesta tulee totta

Sitovasta hoitajamitoituksesta tulee totta

SDP:n pitkäaikainen tavoite sitovasta hoitajamitoituksesta tulee toteutumaan täysimääräisesti 2023 keväällä. Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa lain, joka takaa selkeän parannuksen vanhuspalveluiden laatuun. Uudistus on merkittävä ja välttämätön. Jokainen vanhus ansaitsee laadukasta hoitoa ja hoivaa sekä mahdollisuuden ikääntyä arvokkaasti.

Käytännössä hoitajamitoitus tarkoittaa sitä, että iäkkäiden henkilöiden tehostettuun palveluasumiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon tulee vihdoin laissa säädetty sitova hoitajamitoitus. Hoitohenkilökuntaa on jatkossa oltava 0,7 jokaista asiakasta kohti. Tähän asti mitoitusta on ohjattu vain laatusuosituksella.

Hoitajamitoituksessa otetaan huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei oteta huomioon mitoituksessa. Tukipalveluihin on varattava erillinen resurssi. Näin varmistetaan, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö

On hienoa, että Perussuomalaiset kannattavat hoitajamitoituksen toteuttamista, mutta vaatimuksessaan sitovan hoitajamitoituksen täysimääräistä toteuttamista jo vuoden 2021 alusta alkaen he ovat sortuneet pahemman kerran populismiin. Hoitajamitoitusta ei yksinkertaisesti ole mahdollista saada täysimääräisesti voimaan ennen kevättä 2023. Tarvitsemme riittävästi ammattilaisia hoitamaan vanhuksiamme eikä heitä ilmesty tyhjästä. Hallitus on mm. varannut julkisen talouden suunnitelmassa määrärahan lähihoitajien koulutuksen lisäämiseen.

Hallitus on tarkentanut perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti lakiin liittyvää siirtymäaikaa, jotta uudistus saadaan toteutettua asettamatta palveluiden tuottajia mahdottomaan tilanteeseen. Sitova hoitajamitoitus tulee portaittain voimaan siten, että 1.4.2023 jälkeen lakiin kirjattua 0,7 vähimmäismitoitusta ei saa alittaa. Tämä on realistinen aikataulu toteuttaa sitova hoitajamitoitus.

Hoitajamitoituksessa on kyse myös alan ammattilaisten työoloista. Jatkuva kiire ja henkilöstön alimitoitus on kuormittavaa ja ajaa monet alan ammattilaiset sellaiseen tilanteeseen, jossa tuntuu, ettei omaa työtään pysty hoitamaan niin hyvin kuin haluaisi. Lakiin kirjattu sitova hoitajamitoitus takaa mahdollisuuden sellaisiin työoloihin, joissa työn tekeminen huolellisesti on mahdollista. Jokaisella on oikeus tehdä työnsä uupumatta.

Julkisessa keskustelussa on arvioitu hoitajamitoituksen heikentävän kotihoidon resursseja ja omaishoitajien jaksamista. Tämä ei ole hallituksen aikomus eikä tarkoitus. Koko vanhuspalveluiden kokonaisuutta halutaan kehittää. Hallitus on jo ilmaissut, että seuraavaksi katseet käännetään kotihoidon kehittämiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen.

SDP yritti toteuttaa sitovan hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin jo 2010-luvun alkupuolella. Silloin asia kaatui käytännössä Kokoomuksen vastustukseen. Tämän turhan vastustuksen takia on hukattu lähes vuosikymmen, vaikka vanhuspalveluihin olisi voitu tehdä merkittävä parannus jo paljon aiemmin. 

Sosialidemokraateille laadukkaaseen vanhusten hoitoon ja hoivaan panostaminen on arvovalinta. Meille on tärkeää, että jokainen saa ikääntyä arvokkaasti ja jokaisesta pidetään huolta. Hoitajamitoituksella otetaan iso askel kohti parempaa.