Porvooseen tarvitaan senioriasumista

Porvooseen tarvitaan senioriasumista

Porvooseen on jo pitkään kaivattu senioriasumista. Kehitys on kuitenkin ollut valitettavan hidasta. Suunniteltuja hankkeita on ollut, mutta ne eivät ole lähteneet käyntiin. Nyt on laitettava uutta vaihdetta silmään ja vauhditettava senioriasumisen syntymistä.

Selvennykseksi todettakoon, että senioriasumisella tarkoitetaan asumismuotoja, joiden yhteydessä on tarjolla sekä asumista että yhteisöllisyyttä tukevia palveluja ja tiloja. Senioriasuminen sopii sellaisille ikääntyville henkilöille, jotka tulevat toimeen ilman ulkopuolista apua tai vähäisen avun turvin. Senioriasumiselle voidaan mahdollistaa monelle ikääntyvälle itsenäinen tai lähes itsenäinen omassa kodissa asuminen lähellä palveluita ja omaisia.

Ikäihmisten määrä Suomessa tulee kasvamaan vauhdilla seuraavan 15-vuoden aikana. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n Timo Aron mukaan yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa 2035 mennessä noin 280 000 ihmisellä. Samalla alle 15-vuotiaiden määrä laskee noin 170 000 ihmisellä. Väestörakenne muuttuu nopeasti ja se vaikuttaa myös Porvooseen.

Väestön ikääntymiseen on varauduttava kasvavan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeen ohella myös siten, että meillä on tarjolla sopivia asumismuotoja ikäihmisille. Senioriasuminen on yksi tärkeä palanen ikäihmisten asumisessa. Varautumisessa kannattaa lähteä liikkeelle mieluummin aiemmin kuin myöhemmin.

Ikääntyvien asuminen pitää sijoittaa sinne, missä ovat palvelut ja liikenneyhteydet. Otollisin paikka senioriasumiselle onkin kaupungin keskustan läheisyydessä. Kaupunkirakennetta kannattaa suunnitella siten, että se sekoittaa eri väestöryhmät mahdollisimman tehokkaasti keskenään.

Porvoossa on viritelty senioriasumista Lundinkadun terveysaseman paikalle jo vuodesta 2016 laihoin tuloksin. Kaupunkikehityslautakunnassa on 11.2. tiistaina käsittelyssä uuden suunnitteluvarauksen myöntäminen samalle toimijalle, joka ei ole toistaiseksi onnistunut edistämään hanketta. Suunnittelutarvevaraus voidaan mielestäni myöntää, mikäli toimijalla on hyvin nopeasti esittää selkeät suunnitelmat, jotka johtavat hankkeen etenemiseen pikavauhdilla. Muussa tapauksessa kaupungin pitää aktiivisesti etsiä uutta toimijaa toteuttamaan paikalle senioriasumista.

Toinen senioriasumisen hanke on myös saatu vireille hiljattain. Edellisessä kokouksessaan 21.1. kaupunkikehityslautakunta myönsi suunnitteluvarauksen senioriasumisen rakentamiseen jo puretun vanhan Point Collegen paikalle. Mikäli hanke etenee ja suunnitelmat toteutuvat, nousee paikalle neljä senioriasumiseen tarkoitettua taloa. Paikka on oivallinen ja hanke vaikuttaa lupaavalta. Toivon sen edistyvän vauhdilla.

Odottelusta pitää siirtyä toteuttamiseen. Senioriasumisen hankkeita pitää saada pikavauhtia liikkeelle. Kaupunki voi luoda yksityisille toimijoille edellytyksiä toteuttaa hankkeita ja on näin tehnytkin. Sen lisäksi kaupungin on pohdittava esimerkiksi omistamansa A-yhtiöiden roolia senioriasumisen toteuttamisessa.