Päätöksenteon vaikeus

Päätöksenteon vaikeus

Uusimaan kolumni

“Kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta kukaan ei tiedä, miten tulla sen jälkeen uudelleen valituksi.”

Yllä oleva aforismi on niin kutsuttu Junckerin kirous. Euroopan komission edellinen puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lausui tämän voimakkaasti elämään jääneen aforisminsa taannoin viitatessaan päätöksenteon vaikeuteen.

Miksi päätöksenteko on vaikeaa? Keskeinen syy on se, että ihmiset ovat erimieltä tavoitteista ja niistä keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään. Erilaiset näkökulmat kuuluvat demokratiaan ja päätöksentekoon. Jokaista miellyttäviä päätöksiä on käytännössä mahdotonta tehdä ja täydellisiä päätöksiä on harvoin olemassa.

Päätöksentekoon vaikuttaa myös päättäjien arvomaailma ja heidän edustamiensa puolueiden periaatteet. Esimerkiksi veronkorotus voi toisen mielestä olla itseisarvoisesti huono asia, kun taas toinen tavoittelee lapsiperheiden palveluiden parantamista veronkorotuksesta saatavilla lisäresursseilla.

Onnistunut päätöksenteko vaatii yhteistyötä. Pitää arvostaa toisten näkemyksiä ja tehdä kompromisseja. Päätöksenteon pitää perustua faktoihin ja totuuteen, ei arvailuihin ja fiilikseen. Kittilän kunnan päätöksenteko on pelottava esimerkki siitä, kun päätöksenteko ei enää perustu hyvään viranhaltijavalmisteluun, totuuteen ja lainmukaisuuteen.

Päätöksenteon tärkeä osa on kuntalaisten kuuleminen. Edustuksellinen demokratia perustuu siihen, että äänestäjät antavat valituille päättäjille valtakirjan edustaa heitä päätöksenteossa. Tämä ei poista tarvetta kuntalaisten kuulemiseen vaalikauden aikana. Uskon, että jokainen viisas päättäjä haluaa kuunnella herkällä korvalla kuntalaisia.

Perustuslaki takaa kansalaisille oikeuden hyvään hallintoon. Tämä tarkoittaa oikeutta saada asia käsitellyksi asianmukaisesti, käsittelyn julkisuutta, oikeutta tulla kuulluksi, päätöksen perustelemista ja oikeutta hakea muutosta riippumattomalta tuomioistuimelta. Oikeutta hyvään hallintoon pitää kunnioittaa. On hyvä muistaa, että virkavastuu koskee myös poliittisia päättäjiä.

Kuntalaiset olettavat, että päätöksiä uskalletaan ja pystytään tekemään. Päätöksenteko ei voi halvaantua missään tilanteessa. Ei vaikka seuraavat vaalit olisivat lähellä tai käsiteltävä asia olisi hankala. Onneksi Porvoossa päätöksenteko on hyvissä kantimissa.