Muutos pyyhkäisee läpi koulutusjärjestelmän

Muutos pyyhkäisee läpi koulutusjärjestelmän

Syntyvyyden laskusta johtuva muutos pyyhkäisee läpi koko koulutusjärjestelmän. Vaikutus ei tule olemaan vähäinen millään koulutusasteella. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa vaikutukset näkyvät merkittävinä jo 2020-luvun alkupuolella. Näin tulee tapahtumaan myös Porvoossa.

Vuonna 2020 Porvoossa on hieman alle 600 perusopetuksen aloittavaa 7-vuotiasta lasta. Ennusteen mukaan vuonna 2025 7-vuotiaita perusopetuksen aloittavia on enää alle 500. Perusopetuksen aloittavien ikäluokkien koko laskee siis jo viidessä vuodessa lähes 20 prosenttia. Ennusteen mukaan lasku jatkuu vielä 2020-luvun lopulle, mutta tasaantuu sitten.

Edellä esitetyt tiedot perustuvat Sitran ja MDI:n yhdessä tekemään ennusteeseen, joka julkaistiin kesäkuussa. Ennuste on tehty jokaisen Suomen kunnan osalta. Tiedot ovat kaikkien nähtävillä ja helposti tutkittavissa Sitran verkkosivuilla (https://www.sitra.fi/julkaisut/mille-vaestolle/).

Porvoossa on tehty menneinä vuosina merkittäviä päätöksiä kouluverkkoon liittyen. Osa näistä päätöksistä on ollut varsin kipeitä. Ennalta tehdyistä päätöksistä huolimatta Porvoossa ollaan siinä tilanteessa, että uusia päätöksiä on tehtävä jo seuraavalla kuntavaalikaudella. Oppilasmäärien merkittävään laskuun on varauduttava ajoissa. Porvoossa pitää keskittyä turvaamaan jokaiselle lapselle yhdenvertainen mahdollisuus saada laadukasta opetusta ja lapsen tarvitsemaa tukea.

Kahden lapsen isänä ja koulutukseen liittyvien kysymysten kanssa päivätyöni tekevänä olen usein miettinyt, mikä on lasten oppimisen kannalta keskeistä. Oma näkemykseni on se, että keskeistä on laadukas opetus ja lapsen tarvitsema tuki. Käytännössä tämä tarkoittaa opetuksen riittävää resurssointia, järkeviä ryhmäkokoja, saavutettavia tukipalveluita, läsnä olevaa oppilashuoltoa ja terveitä sekä turvallisia tiloja.

Tosielämän realiteetti on se, että kaupungin resurssit ovat rajalliset. Rajallisten resurssien maailmassa pitää panostaa erityisesti edellisessä kappaleessa mainittuihin seikkoihin. Toisarvoisten asioiden pitää jäädä taka-alalle päätöksenteossa. Perusopetuksen kehittämistä pitää aina ajatella ensisijaisesti lasten kannalta. Minä ainakin haluan, että omat lapseni saavat tulevaisuudessa parasta mahdollista opetusta ja heidän tarvitsemaansa tukea.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rooli lapsen oppimisen polulla on äärimmäisen tärkeä. Mikäli startti koulupolulle on hyvä, sujuu loppumatkakin todennäköisesti paremmin. Suomen koulutusjärjestelmän hienous on siinä, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja opiskella vaikka tohtoriksi saakka. Meidän pitää keskittyä turvaamaan se, että jokaisella on myös tulevaisuudessa kotitaustasta riippumatta tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä.