Kiitos maksuttoman ehkäisyn säilyttämisestä!

Kiitos maksuttoman ehkäisyn säilyttämisestä!

Alle 25-vuotiaille tarjottava maksuton ehkäisy oli lähellä joutua leikkuriin Porvoon kestävän talouden ohjelman käsittelyn yhteydessä. Vielä kaupunginvaltuuston kokouksen alkaessa näytti siltä, että maksuton ehkäisy on jatkossa tarjolla vain alle 20-vuotiaille. Kaupunginvaltuusto kuitenkin viisaasti päätti säilyttää maksuttoman ehkäisyn ennallaan.

Maksuttoman ehkäisyn ikärajan tiputtaminen viidellä vuodella ei ehkä tunnu isolta asialta, mutta sillä olisi voinut olla ikäviä seurauksia. Maksuttoman ehkäisyn rajaamisen säästövaikutukseksi oli laskettu 70 000 euroa. On jopa mahdollista, että säästöä ei olisi tullut ollenkaan. Maksuton ehkäisy nimittäin vähentää merkittävästi kalliimpien toimenpiteiden, kuten raskaudenkeskeytysten tarvetta. On useita kuntia, joiden kokemusten perusteella maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen nuorille on itseasiassa aiheuttanut säästöä.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan mak­sut­to­man pit­kä­vai­kut­tei­sen eh­käi­syn käyt­tö ma­dal­si ras­kau­den­kes­key­tyk­sen ris­kiä 80 pro­sent­tia. Abortit vähenivät 15–19-vuotiailla jopa 36 prosenttia. Tiedot perustuvat tutkimukseen, jossa tutkittiin maksuttomien pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien tarjoamisen vaikutuksia Vantaalla vuosina 2013–2014.

Maksuttomassa ehkäisyssä ei ole kyse vain raskaudenehkäisystä. Sillä myös ehkäistään tehokkaasti sukupuolitautien leviämistä. Esimerkiksi klamydiatapausten määrä on kasvanut vuosittain ja kaikista tartunnoista 79% oli 15–29-vuotiailla. Taudin ilmaantuvuus on korkeinta nimenomaan 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Hoitamaton klamydia aiheuttaa lapsettomuutta ja sen hoitaminen on kallista. Esimerkiksi Raumalla, missä maksuton ehkäisy on taattu nuorille vuodesta 2011 lähtien, alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella.

Maksuttoman ehkäisyn lisäksi tarvitaan laadukasta ja saavutettavaa seksuaalineuvontaa. Ehkäisyn tarjoaminen ei yksin riitä, koska ehkäisyä ei aina käytetä tai sitä käytetään ohjeiden vastaisesti. Raskaudenkeskeytysten vähentämiseen tarvitaan siis maksutonta ehkäisyä sekä opastusta ja tiedon jakamista. Pelkästään yhtä keinoa käytettäessä kokonaisvaikutus jää heikommaksi.

Muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Väestöliitto ja Kätilöliitto ovat pitäneet aktiivisesti esillä maksuttoman ehkäisyn tarvetta ja patistaneet kuntia tarjoamaan maksutonta ehkäisyä nuorille. Kiitos tästä tärkeästä työstä! Toivon todella, että jokainen Suomen kunta ryhtyy tarjoamaan maksutonta ehkäisyä nuorilleen. Maksuton ehkäisy luo tasavertaisen mahdollisuuden sadoille tuhansille nuorille pitää seksuaaliterveydestään huolta ilman, että oma tai perheen varallisuus rajaa vaihtoehtoja tai asettaa esteitä ehkäisyn hankinnalle. Mie olen ylpeä siitä, että asun kaupungissa, joka tarjoaa jatkossakin maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille. Kuka tietää, ehkä joskus maksuton ehkäisy on tarjolla myös sitä vanhemmille. Näinkin on monessa kunnassa toimittu. Maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ei ole kulu vaan panostus hyvinvointiin, joka kaiken lisäksi on taloudellisesti kannattava.