Kattavalle joukkoliikenneselvitykselle on huutava tarve

Kattavalle joukkoliikenneselvitykselle on huutava tarve

Porvoon kaupunkikehityslautakunta päätti 17.9. kokouksessaan esittää kattavan joukkoliikenneselvityksen tekemistä. Asiasta päätettiin Porvoon kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä. Selvitykselle on huutava tarve! Nykyisistä reiteistä, aikatauluista ja hinnoista on tullut paljon palautetta porvoolaisilta. Toivon todella, että selvitys pysyy osana kaupungin talousarviota myös kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyn läpi.

Käytännössä kattava joukkoliikenneselvitys tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 aikana kaupungin tulee tehdä kattava selvitys joukkoliikenteen tilanteesta ja erilaisista kehittämisvaihtoehdoista. Selvityksessä on huomioitava reitit, aikataulut ja hinnat. Näihin kaikkiin haetaan selvityksessä kehittämisehdotuksia, joita toteuttamalla voidaan parantaa kaupunkilaisten joukkoliikennepalveluita.

On rehellistä todeta, että selvityksen tekeminen ei vielä paranna yhdenkään porvoolaisen joukkoliikennepalveluita. Se on kuitenkin välttämätön välietappi ennen mahdollisia muutoksia. Ilman selkeää kuvaa nykytilanteesta, keskeisistä ongelmista ja kehittämisehdotuksista ei voida tehdä päätöksiä muutoksista. Päätöksenteon on tärkeä perustua faktoihin ja tutkittuun tietoon.

Toinen haaste ennen merkittäviä muutoksia on raha. Käytännössä kaikki merkittävää parannusta joukkoliikenteeseen tuovat vaihtoehdot vaativat meidän jokaisen veroeurojen suuntaamista nykyistä enemmän joukkoliikenteeseen. Tällä hetkellä Porvoon kaupunki käyttää joukkoliikenteeseen varsin pienen summan, koska lähiliikenne toimii markkinaperiaatteella. Eli yksityinen toimija tarjoaa ne palvelut, jotka näkee liiketoiminnallisin perustein järkevinä.

Nykyinen markkinaehtoinen joukkoliikenteen järjestämisen malli aiheuttaa sen, että kaupungilla on vain hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa joukkoliikenteen järjestelyihin. Koska joukkoliikenteen järjestäminen on liikennöitsijän vastuulla, voi kaupunki ainoastaan esittää toiveita muutoksista. Välillä toiveita kuunnellaan, aina kuitenkaan ei. Nykymallilla ei myöskään ole mahdollista kompensoida joidenkin ryhmien lippujen hintoja kaupungin toimesta, koska se olisi vastoin lakia ja vääristäisi kilpailua.

On olemassa myös muita malleja järjestää joukkoliikenne. Vertailukohtia eri kaupungeista löytyy kyllä. Käytännössä realistisia vaihtoehtoja on mielestäni kaksi. Toinen on liittyä HSL:ään, joka voi tulevaisuuden kannalta olla varteenotettava vaihtoehto. Olemme jo nyt käytännössä yhtä työssäkäyntialuetta nykyisten HSL-kuntien kanssa. Toinen on kilpailuttaa Porvoon joukkoliikenne toimivaltaisen viranomaisen eli ELY-keskuksen kanssa. Tällöin kaupunki pääsisi liikenteen järjestäjänä määrittelemään reitit, aikataulut ja lippujen hinnat. Toki molemmat edellä mainituista vaihtoehdoista myös maksavat kaupungille enemmän kuin nykyinen malli.

Joukkoliikenteen parantaminen ja sitä kautta sen käytön lisääminen on myös ilmaston kannalta äärimmäisen tärkeä tavoite. Liikenne on yksi suurimpia päästöjen aiheuttajia. Parantamalla porvoolaisten mahdollisuuksia liikkua joukkoliikenteellä, voidaan vähentää yksityisautoilua ja sitä kautta päästöjä.

Summa summarum. Ongelmia Porvoon joukkoliikenteen toimivuudessa on olemassa ja asialle pitää tehdä jotain. Ennen mahdollisista muutoksista päättämistä pitää tietopohjan olla kunnossa, jotta poliittiset päättäjät voivat tehdä kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Tätä varten tarvitsemme kattavan joukkoliikenneselvityksen.