Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä tehtävä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeä tehtävä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on loppusuoralla. Eduskunta käsittelee parhaillaan noin 1700 sivuista lakipakettia. Mikä eduskunta hyväksyy lait, toteutuu sote-uudistus vuoden 2023 alusta alkaen. Kyseisen vuoden alussa aloittavat uudet hyvinvointialueet, joiden on tarkoitus ottaa kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä järjestettäväkseen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen tehtävät.

Kunnat eivät kuitenkaan jää toimettomaksi. Kunnille jää muun muassa koulutukseen, varhaiskasvatukseen, nuorisoon, liikuntaan, kulttuuriin ja kaupunkikehitykseen liittyviä tehtäviä. Näiden lisäksi kunnilla on erittäin tärkeä tehtävä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Ihannetilanteessa ihmiset joutuisivat hakeutumaan vain äärimmäisen harvoin perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon palveluiden pariin. Jos ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehditaan ennaltaehkäisevästi, vähenee tarve sairaanhoidolle. Juuri tästä on kysymys kuntien vastuulle jäävässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Ennaltaehkäisyssä on kyse ihmisten terveyden lisäksi myös veronmaksajien rahojen säästämisestä. Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät tarvetta kalliimmille palveluille. Tästä on hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea. Yksi tunnetuimmista on Imatran kaupungin ennaltaehkäisevät perhepalvelut, joiden seurauksena kaupunki on säästänyt merkittävästi verorahoja, ja joista moni kunta on ottanut mallia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja kokonaisuus, jota pitää käsitellä poikkihallinnollisesti. Toimenpiteet ovat moninaisia ja vaikutus muodostuukin pienien purojen summana. Käytännössä tarkoitetaan muun muassa kaupungin esteettömyyttä, liikennejärjestelyitä, liikuntapalveluita, harrastusmahdollisuuksia, turvallisuutta, elinympäristön siisteyttä ja monia muita asioita. Myös kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksilla on iso merkitys.

Kaupungin toiminta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi pitää olla aktiivista ja suunnitelmallista. Hyvinvointia pitää mitata ja johdon on seurattava säännöllisesti kehitystä. Kaupungilla on oltava konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia hyvinvoinnin edistämiseksi, joka on laadittu laajasti osallistaen. On myös hyvä muistaa, että jatkossa osa kuntien valtionosuuksista määräytyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella.

Hyvinvointi on myös vetovoimatekijä. Varmasti jokainen haluaa asua kunnassa, jossa asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan ja sillä on merkitystä päätöksenteossa. Panostetaan siis meidän kaikkien porvoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.