Hoitajamitoitus tulee – se on fakta

Hoitajamitoitus tulee – se on fakta

Hallitus on päässyt sopuun hoitajamitoituksesta ja lakiesitys on annettu eduskunnan käsittelyyn. Tämä tarkoittaa sitä, että laki hoitajamitoituksesta astuu voimaan suurella todennäköisyydellä 1.8.2020. SDP:n pitkäaikainen tavoite parantaa vanhustenhoivaa ja hoitajien työoloja toteutuu. Se mitä ennen eduskuntavaaleja luvattiin, muuttuu nyt lainsäädännön kautta todeksi.

Mitä hoitajamitoitus käytännössä tarkoittaa? Hallitus esittää, että hoitajamitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Hoitajamitoitus olisi vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Eli enemmän kuin valtaosassa toimintayksikköjä nyt on.

On hyvä huomioida, että hoitajamitoituksessa otettaisiin huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Välillistä työtä eli tukipalveluja ei otettaisi huomioon mitoituksessa ja tukipalveluihin olisi varattava erillinen resurssi. Tällä halutaan varmistaa, että toimintayksiköissä on riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen.

Lain voimaantulon jälkeen alkaa välttämätön siirtymäaika, joka mahdollistaa kunnille ja kuntayhtymille sekä palveluntuottajille varautumisen merkittävään henkilöstötarpeen ja kustannusten kasvuun. Siirtymäaikana 0,7 mitoituksen saisi alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tällöinkin hoitajamitoituksen tulisi olla kuitenkin vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Lakiin kirjattu vähimmäismitoitus 0,7 ei saisi alittua enää 1.4.2023 jälkeen, jolloin siirtymäaika loppuu.

Mitä hoitajamitoitukselle sitten oikeasti saavutetaan? Yksinkertaisesti sanottuna parempaan vanhustenhoivaa. Enemmän käsipareja hoivaan tarkoittaa väistämättä parempaa laatua. Vanhuksille pystytään antamaan enemmän aikaa ja huomioimaan heidän tarpeitaan nykyistä paremmin. Samalla hoitajamitoitus varmistaa hoitajille sellaiset työolot, joissa työn tekeminen huolellisesti on mahdollista. Jokaisella on oikeus tehdä työnsä uupumatta.

Harmillista on se, että vanhustenhoiva voisi jo olla paremmalla tolalla. 2013 voimaan tullutta vanhuspalvelulakia säädettäessä SDP:n tavoitteena oli sitova 0,7 hoitajamitoitus. Silloin yritys kaatui mm. Kokoomuksen vastustukseen. Jos uudistus olisi tehty silloin, tilanne olisi nyt hyvin erinäköinen.

Parannukset vanhustenhoivaan maksavat rahaa, mutta niiden toteuttaminen on arvovalinta. Arvovalinta ja panostus, jonka toteuttamiseen SDP:n johtama hallitus on sitoutunut. Nyt hoitajamitoituksesta tulee totta.