Haaveilua toriparkista

Haaveilua toriparkista

Keskustan Outi Lankia ja Kokoomuksen Nina Uski esittivät kirjoituksessaan (Uusimaa 10.12.), että Porvoon keskustaan pitäisi rakentaa toriparkki tai vastaava ratkaisu Hornhattulaan kaavaillun liityntäpysäköintiratkaisun sijaan. Esitys on haasteellinen rahoituksen kannalta ja epäselväksi jää myös se, miten toriparkki palvelisi liityntäpysäköintikäytössä.

Liityntäpysäköinnin on oltava saavutettavassa paikassa, autopaikkoja on oltava riittävästi ja pysäköinnin on oltava maksutonta. Voidaanko näitä reunaehtoja turvata siinä tilanteessa, että toriparkkia käytettäisiin myös liityntäpysäköintinä? Liityntäpysäköinnin ja keskustapysäköinnin yhdistäminen ei ole täysin ongelmatonta.

Hornhattulaan suunniteltu liityntäpysäköinti maksaa arviolta 6,6 miljoonaa euroa, ei suinkaan 10 miljoonaa euroa. Torin kehittämissuunnitelman toteuttamiselle on arvioitu 8 miljoonan euron hintalappu. Logiikka siitä, että tämän summan voisi siirtää toriparkin rakentamiseen ei toimi. Jos toriparkki rakennettaisiin, pitäisi torin kansi ja ympäröivät kadut kuitenkin rakentaa uudelleen. Juuri näihin on varattu iso osa edellä mainitusta 8 miljoonasta eurosta. Mitään löysää rahaa ei siis ole olemassa, ei ainakaan siinä määrin, kuin on yritetty esittää.

Muihin kaupunkeihin lähiaikoina toteutetut toriparkit ovat kustantaneet noin 30 000 – 70 000 euroa per autopaikka. Porvoon tori sijaitsee vaikeasti rakennettavalla maalla, joten toriparkin kustannukset olisivat todennäköisesti hintahaitarin yläpäässä. Kaupungin vuonna 2014 tilaaman keskustan pysäköintiselvityksen mukaan toriparkki maksaisi 55 000 – 60 000 euroa per autopaikka. Rihkamatorin alle sijoitettu pysäköintiratkaisu puolestaan kustantaisi 60 000 – 70 000 euroa per autopaikka. Näihin kustannuksiin on lisättävä vielä katujen rakentamiseen liittyvät kustannukset.

Hornhattulaan kaavailtu liityntäpysäköinti on kapasiteetiltaan noin 300 autopaikkaa. Sama määrä mahtuisi vuoden 2014 suunnitelmien perusteella yhteen tasoon torin alle. Jos laskee autopaikan kustannukseksi edellä mainitun mukaisesti 60 000 euroa, tulee toriparkille hintaa 18 miljoonaa euroa. Tähän on vielä lisättävä 1-2 miljoonaa katujen rakentamiseen liittyviä kustannuksia sekä mahdollisesti muita torin toimintoihin liittyviä kustannuksia.

Porvoon kaupungin vuosittainen kestävä investointitaso on noin 20-25 miljoonaa euroa. Tämä sisältää kaikki investoinnit teistä kouluihin ja päiväkoteihin. Tähän suhteutettuna toriparkki olisi valtava investointi. Kokoomus ja Keskusta ovat aiemmin vaatineet halvempaa vaihtoehtoa torin kehittämiselle. Toriparkki ei ainakaan ole sitä.

Pysäköintiratkaisu Porvoon torin alle on ihannemaailmassa oiva ratkaisu. Tässä todellisuudessa, jossa nyt elämme, se on kuitenkin varsin epärealistinen vaihtoehto. Tämä on hyvä tuoda rehellisesti ilmi.

Pidetään liityntäpysäköinti ja keskustapysäköinti erillään. Liityntäpysäköinnistä on hyvä suunnitelma Hornhattulaan ja se olisi tärkeä saada toteutumaan mahdollisimman pian. Keskustan kehittäminen puolestaan nytkähtää liikkeelle torin uudistamisella. Siihenkin on hyvät ja perustellut suunnitelmat, joiden avulla keskustaan saadaan uutta ilmettä ja eloa.

Mikko Valtonen (sd.)
Jaakko Jalonen (sd.)
Tapani Eskola (sd.)
Mirja Suhonen (sd.)