Ei sekoiteta liityntäpysäköintiä ja keskustapysäköintiä

Ei sekoiteta liityntäpysäköintiä ja keskustapysäköintiä

Porvoossa on viime aikoina keskusteltu varsin vilkkaasti uudesta liityntäpysäköinnistä ja keskustapysäköinnistä. Samalla on kaivettu esiin idea maanalaisesta toriparkista. Valitettavasti uusi liityntäpysäköinti ja keskustapysäköinti on asetettu tarpeettomasti vastakkain. Tähän kuoroon ovat yhtyneet jopa muutamat kaupunginvaltuuston jäsenet.

Keskustapysäköinti ja Hornhattulantien risteykseen suunniteltu uusi liityntäpysäköinti palvelevat täysin eri tarpeita ja käyttäjäryhmiä. Toisin sanoen niitä on käytännössä mahdotonta asettaa vastakkain. Ajatus keskustaan sijoitettavan pysäköintilaitoksen selvittämisestä vaihtoehtona uudelle liityntäpysäköinnille on erikoinen useammastakin syystä.

On erittäin tärkeää, että keskusta-alueella on riittävästi pysäköintitilaa. Näin kuitenkin on jo nyt, kun tarkastellaan vuoden 2019 loppupuolella tehtyä pysäköintiselvitystä. Edes ruuhkaisimpiin aikoihin keskusta-alueen pysäköintipaikat eivät olleet läheskään täynnä. Kysymys kuuluukin, onko tällöin järkevää käyttää 10–20 miljoonaa pysäköintilaitoksen rakentamiseen? Jos tilanne muuttuisi merkittävästi, kannattaisi asiaa harkita uudelleen.

Porvooseen tarvitaan lisää liityntäpysäköintikapasiteettia ja sen on oltava järkevässä paikassa. Keskustassa sijaitseva pysäköintihalli tuskin palvelisi pendelöiviä, koska sen kapasiteetti ei riittäisi keskustapysäköinnin ja liityntäpysäköinnin tarpeisiin. Varsinkaan, jos samaan halutaan vielä asukaspysäköintiäkin. Ei myöskään ole todennäköistä, että keskustassa sijaitseva pysäköintihalli olisi maksuton. Maksuttomuus on liityntäpysäköinnissä erittäin tärkeä periaate.

Hornhattulantien risteykseen suunnitellulle liityntäpysäköinnille on peräänkuulutettu ”edullisempaa vaihtoehtoa”. Kuitenkaan kukaan ei ole kertonut, että mikä tämä edullisempi vaihtoehto olisi ja miten se toimisi yhteen esimerkiksi Porvoon Puistokadun suunnitelmien kanssa. Nykyisellä paikalla Katajamäessä liityntäpysäköintiä ei voi pitää, jos kaupunkia halutaan laajentaa tulevan Puistokadun varteen. Se ei myöskään ole kaupungille taloudellisesti järkevää menetettyjen tontinmyyntitulojen takia.

On myös hyvä muistaa, että kaupungin viranhaltijat ovat selvittäneet eri vaihtoehtoja liityntäpysäköinnille ja niistä on perustellusti valittu tämä Hornhattulantien risteykseen sijoittuva vaihtoehto. Tämän ovat myös kaupungin päättäjät hyväksyneet päättäessään ABC-liikenneaseman ja liityntäpysäköinnin kaavasta.

Ymmärrän, jos joku on sitä mieltä, että rahat pitää käyttää uuden liityntäpysäköinnin sijaan keskustaan sijoitettavaan parkkihalliin. Silloin ei kuitenkaan pidä sanoa, että liityntäpysäköinnin ongelmat saataisiin ratkaistua samalla. Todellisuudessa silloin unohdetaan pendelöivien tarpeet eikä ratkaista liityntäpysäköinnin riittämättömyyteen liittyviä haasteita. Keskustapysäköintiäkin pitää kehittää, varsinkin jos keskustan asukasmäärä saadaan toivottuun kasvuun. Ei kuitenkaan sekoiteta liityntäpysäköintiä ja keskustapysäköintiä.