Bussiliikenne kuntoon Porvoossa

Bussiliikenne kuntoon Porvoossa

Porvoon sisäinen bussiliikenne ei toimi. Se ei palvele kaupunkilaisia arjen liikkumisen tarpeissa, on kyse sitten liikkumisesta töihin, harrastuksiin, lääkäriin, kauppaan tai johonkin muualle. Asian ei tarvitse olla näin. Muutos on mahdollinen, jos se halutaan tehdä ja siihen ollaan valmiita panostamaan.

Vihreiden Anna-Stina Lundqvist kirjoitti asiasta hyvin (Uusimaa 8.5.), mutta unohti kirjoituksestaan mielestäni sen parhaimman ja todennäköisimmän vaihtoehdon Porvoon sisäisen bussiliikenteen kehittämiseen. Tämä vaihtoehto olisi se, että Porvoon kaupunki käytännössä ottaisi joukkoliikenteen järjestämisen omalle vastuulleen. Tämä ei tarkoita kaupungin omistamaa liikennettä tai omaa bussiarsenaalia, kuten Lundqvist kirjoitti.

Päätöksenteon on tärkeä perustua faktoihin ja tutkittuun tietoon. Ilman selkeää kuvaa Porvoon sisäisen bussiliikenteen nykytilanteesta, keskeisistä ongelmista ja kehittämisvaihtoehdoista ei voida tehdä päätöksiä muutoksista. Siksi SDP on esittänyt kaupungin vuoden 2020 ja 2021 talousarvioihin tavoitteen kattavan joukkoliikenneselvityksen tekemisestä. Selvityksessä on huomioitava reitit, aikataulut ja hinnat sekä selvitettävä kunnolla HSL:een liittyminen.

Tällä hetkellä Porvoon sisäinen bussiliikenne on käytännössä lähes kokonaan markkinaehtoisesti järjestettyä. Tämä aiheuttaa sen, että kaupungin vaikutusmahdollisuudet palveluun ovat lähes olemattomat. Koska liikenteen järjestäminen on yksityisen liikennöitsijän vastuulla, voi kaupunki ainoastaan esittää toiveita muutoksista. Välillä toiveita kuunnellaan, aina kuitenkaan ei. Nykymallilla ei myöskään ole mahdollista kompensoida esimerkiksi eläkeläisten, lasten ja opiskelijoiden lippujen hintoja kaupungin toimesta, koska se olisi vastoin lakia ja vääristäisi kilpailua.

Vastaavanlaista täysin markkinaehtoista mallia on vaikea löytää muualta Suomesta. Porvoossa markkinamallin ihannointi tuntuu liittyvän sen olemattomiin kustannuksiin kaupungin näkökulmasta. Vaakakupin toisella puolella painaa kuitenkin se, että asukkaat eivät saa tarvitsemaansa palvelutasoa. Ei liene yllätä, että olemattomilla panostuksilla saa heikkoa palvelua.

Yksi mahdollinen vaihtoehto järjestää Porvoon sisäinen bussiliikenne on HSL:een liittyminen. Olemme jo nyt käytännössä yhtä työssäkäyntialuetta nykyisten HSL-kuntien kanssa. Aiemmin mainitsemani paras ja todennäköisin vaihtoehto on kilpailuttaa Porvoon sisäinen bussiliikenne toimivaltaisen viranomaisen eli ELY-keskuksen kanssa. Tällöin kaupunki pääsisi liikenteen järjestäjänä määrittelemään reitit, aikataulut ja lippujen hinnat. Molemmat edellä mainituista vaihtoehdoista vaativat kaupungilta lisää rahallisia panostuksia.

Porvoon SDP:llä on tahtoa kehittää Porvoon sisäistä bussiliikennettä palvelemaan paremmin kaupunkilaisten tarpeita. Tämä ilmenee selvästi meidän kuntavaalitavoitteistamme ja tämän eteen olemme valmiita tekemään töitä.

Mikko Valtonen
Porvoon asioiden edistäjä (sd.)