Autopaikkojen merkitys liiketoiminnalle

Autopaikkojen merkitys liiketoiminnalle

Keskustapysäköinnistä laaditun tuoreen selvityksen mukaan Porvoon keskustasta löytyy todella hyvin sekä maksullisia että maksuttomia parkkipaikkoja. Keskustasta löytyy lähes 1 000 parkkipaikkaa, joista valtaosa on 200 metrin säteellä torin keskipisteestä. Noin puolet näistä paikoista on selvityksen mukaan yleensä tyhjinä. Vapaita paikkoja löytyy erityisesti Lundin kauppakeskuksesta ja Elannon korttelista, eli erittäin läheltä toria ja ydinkeskustan palveluita. Uusissa keskustan kehittämisen suunnitelmissa esitetty 80 autopaikan vähentäminen keskustasta herättää kuitenkin pelkoja ja kysymyksiä.

On tyypillistä, että autopaikkojen vähentäminen kaduilta (ja kulkutapojen ohjaaminen kohti kävelypainotteisuutta) herättää vastustusta alueen kauppiaissa ja liikkeenharjoittajissa. Näin on käynyt monessa muussakin kaupungissa. Yleisin pelko on, että jos ihmiset eivät enää pääse autolla oven eteen, kaupantekovolyymit pienenevät ja liiketoiminta kuihtuu.

Asiaa on tutkittu paljon ja tulosten valossa kävelypainotteisella keskustalla on selvästi positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Sen sijaan, että tarkastellaan ajoneuvomääriä, tulisi huomio kiinnittää ns. lompakkotiheyteen, joka on suurin siellä missä on eniten kävelijöitä.

Autolla kulkevat ostavat monesti suurempia määriä kerralla, mutta kävelijät käyvät paikan päällä useammin. Vaikka kävelijät ostavatkin vähemmän kerralla, ostavat he kuitenkin kokonaismäärällisesti enemmän.

Tutkimuksista voi vetää selkeän johtopäätöksen. Kävelypainotteinen keskusta tekee hyvää liiketoiminnalle. Huomionarvoista on myös se, että käytännössä missään kaupungissa ei ole palattu kävelypainotteisesta keskustasta takaisin autojen valtaamaan keskusta-alueeseen. Tämäkin kielii siitä, että muutokset kävelypainotteiseen suuntaan ovat olleet eri kaupungeissa kokonaisvaltaisesti positiivisia.

Kaupunkikehityslautakunnan enemmistö on myös ymmärtänyt tämän seikan, eikä haikaile kadunvarsipaikkojen perään. Kuten Uusimaan artikkelissa (UM 31.10.) nostetaan esille, osa lautakunnan jäsenistä ei kuitenkaan jaa tätä näkemystä, vaan haluaisi edelleen hidastaa keskustan kehittämistä pitämällä kiinni kadunvarsipaikoituksesta. Tämä kuitenkin heikentäisi mahdollisuuksia viihtyisän keskustan luomiseen.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa annettiin kattavat ja perusteelliset evästykset kaavoittajille suunnitelmien eteenpäin viemiseksi. Esitimme mm. selkeän pysäköintiopastuksen luomista, minkä avulla keskustan tyhjät paikat löydettäisiin helpommin.

Pidämme torialueen suunnitelmia erittäin hyvinä ja tuemme kävelypainotteisen keskustan kehittämistä, ilman välittömästi torin ympärillä olevia autopaikkoja. Tämä on myös keskustan liiketoimintaa tukeva ratkaisu.

Kaupunkikehityslautakunnan jäsenet

Mikko Valtonen (sdp)
Laura Karén (rkp)
Mika Varpio (vihr)