Tiemaksuista tulisi ikävä lovi porvoolaisten lompakkoon

Tiemaksuista tulisi ikävä lovi porvoolaisten lompakkoon

Suomessa tullaan todennäköisesti laatimaan lähivuosien aikana lainsäädäntö, joka antaa kunnille mahdollisuuden ottaa käyttöön ruuhkamaksut eli tuttavallisemmin tiemaksut. Helsingin seudulla tiemaksut tuntuvat olevan monella taholla keskeisenä tavoitteena. Meille porvoolaisille tienkäyttömaksuista tulisi ikävä lovi lompakkoon.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelma toimii myös Helsingin seudun lakisääteisenä liikennejärjestelmäsuunnitelmana ja ohjaa näin ollen alueen liikennejärjestelmän kehittymistä. Suunnitelmassa on liikenteen päästöjä vähentävänä toimena keskeisesti esillä tiemaksut. Tiemaksujen ajatellaan vähentävän yksityisautoilua ja ruuhkia sekä siirtävän liikkumisen painopistettä julkiseen liikenteeseen.

Tiemaksut heikentävät työvoiman liikkuvuutta ja nostavat Helsingin seudulle liikkumisen kustannuksia. Voidaan vain pohtia, että kuinka houkuttelevaa olisi enää liikkua töihin Helsingin seudulle, jos työskentelee matalapalkka-alalla ja tiemaksut rokottavat merkittävästi kuukausittaisia ansioita. Tai mikä vaikutus tiemaksuilla olisi pienituloisen eläkeläisen kuukausiansioihin, jos joutuu liikkumaan vaikkapa viikoittain Helsinkiin käyttämään erikoissairaanhoidon palveluita.

Tiemaksut johtaisivat tilanteeseen, jossa Uusimaa ei kehity tasapuolisesti. Porvoon vetovoima voisi kärsiä, koska liikenneyhteydet vaikuttavat ihmisten päätökseen asuinpaikasta. Pitää muistaa, että jo nyt noin 25 % työssäkäyvistä porvoolaisista pendelöi töihin pääkaupunkiseudulle. Helsingin seudulta Porvooseen tapahtuva muuttoliike todennäköisesti vain kasvattaa pendelöivien määrää.

Keskustelussa liikenteen päästöjen vähentämisestä ja tiemaksuista on tunnustettava se tosiasia, että julkinen liikenne ei ole nykyisellään kaikille toimiva vaihtoehto. Auton käyttäminen on monelle välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta tiemaksujen tilalle on löydettävä muita keinoja, jotka eivät heikennä työvoiman liikkuvuutta ja kasvata kohtuuttomasti pääkaupunkiseudulle liikkumisen kustannuksia. Tiemaksujen sijaan pitäisi keskittyä muun muassa autokannan uudistamiseen, päästöttömien ja vähäpäästöisten autojen määrän kasvattamiseen sekä julkisen liikenteen kehittämiseen.

Porvoon kaupungin, päättäjien ja kaupunkilaisten yhteisenä tavoitteena tulee olla tiemaksujen torppaaminen. Paras olisi, jos tiemaksut mahdollistavaa lainsäädäntöä ei ikinä säädettäisi. Liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta siihen on löydettävä muita keinoja.