SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige!

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp vill tacka tjänstemännen för beredningen av budgeten. Budgetboken är igen informativt och lätt att läsa och ger bra bild om det att i vilken skick Borgå är. Vi är nöjda att alla stora ändringar som vi har framför oss har beaktats i den här budgetförslag.

Meillä on nyt käsissämme vuoden suurin päätös. Eikä tilanne ole meille päättäjille helppo. Porvoo on keskellä suurta muutosta, kuten varmasti kaikki hyvin tietävät. Sote-uudistus ja työllisyyspalveluiden uudistus sekä muut pienemmät uudistukset vaikuttavat suuresti tulevan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Vaikka edellä mainitut uudistukset ovat kauan odotettuja ja toivottuja, on niillä kiistatta valtava vaikutus siihen, millaisia tulevaisuuden kunnat ovat ja mitkä ovat kuntien toimintaedellytykset. Ison haasteen muodostaa se, että tulevaisuus on monelta osin hämärän peitossa, mikä tekee toiminnan ja talouden suunnittelusta varsin vaikeaa. Sen me kuitenkin tiedämme varmasti, että lähivuosina kuntakentän läpi puhaltava muutos on suuri.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

SDP:n valtuustoryhmä haluaa muistuttaa, että Porvoon kaupungin talous on varsin hyvässä kunnossa, jos verrataan moniin muihin kuntiin. Haasteita on toki meilläkin, mutta iso kuva on se, että taloutta on hoidettu hyvin ja vastuullisesti. Tämän linjan pitää jatkua. Tämä ei tarkoita sitä, että ihmisten palveluista ja investoinneista karsitaan euron kuvien kiilto silmissä. Vastuullinen talouslinja tarkoittaa pikemminkin sitä, että turvaamme porvoolaisen laadukkaat palvelut ja mahdollistamme hyvinvointia sekä kasvua tukevat investoinnit ja samalla huolehdimme siitä, että velkaantuminen pysyy kestävällä tasolla.

Me sosialidemokraatit haluamme varmistaa, että kaupungin taloudesta pidetään hyvää huolta myös jatkossa. Meillä on jo nyt tiedossa, että hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kaupungin taloudessa on vajaan 10 miljoonan euron alijäämä. Toisin sanoen käytämme vuosittain rahaa enemmän, kuin mitä meillä on varaa. Me tunnistamme tämän haasteen ja olemme valmiita sen vaatimiin toimenpiteisiin. Meidän edellytyksemme on, että pelkkien kaupunkilaisten palveluihin kohdistuvien menoleikkausten lisäksi myös verotuksen muutokset ovat mukana työkalupakissa. Se on oikeudenmukaista sopeuttamista!

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Me sosialidemokraatit esitämme maltillista ansiotuloveron korotusta vuodelle 2022 siten, että ansiotuloveron taso nousee 20 %. Me emme ole valmiita siihen, että kaupungin taloutta tasapainotetaan vain menoja leikkaamalla ja siksi esitämme jo nyt maltillista ansiotuloveron korotusta. Haluamme muistuttaa, että kun me nyt tänään päätämme ansiotuloveron tasosta, sitoo se päätös meitä kaksi seuraavaa vuotta. Toisin sanoen, jos emme nyt ole valmiita maltilliseen veronkorotukseen, on meillä edessämme vain menoleikkauksia. Se ei ole SDP:n linja. Meille on arvovalinta olla sitä mieltä, että talouden tasapainottaminen pitää hoitaa oikeudenmukaisesti. Pelkkä leikkauslinja johtaa siihen, että heikoimmassa asemassa olevat kärsivät eniten. On vastuullista taloudenhoitoa tehdä nyt maltillinen ansiotuloveron korotus ja sitoutua talouden tasapainottamiseen menoja supistamalla tulevina vuosina. Meidän esittämällämme tavalla 1/3 sopeuttamisesta hoituu veronkorotuksilla ja 2/3 menoja sopeuttamalla.

Usein puhutaan, että ansiotuloverotus on pidettävä tietyllä tasolla, jotta kaupunki on kilpailukykyinen ja vetovoimainen. Tosiasia on se, että Porvoolla on nyt erittäin kilpailukykyinen veroprosentti verrattuna kuntiin koko Suomen tai vaikkapa Uudenmaan tasolla. Ja se olisi sitä edelleen, vaikka tekisimme pienen korotuksen. Suomessa on 309 kuntaa ja me olemme nyt veroprosentilla vertailtuna 20 kärjessä. Meidän esittämämme maltillisen veronkorotuksen myötä emme tippuisi kuin joitain sijoja alaspäin. Ei myöskään ole olemassa näyttöä siitä, että ansiotuloverotuksen tasolla olisi merkittävää vaikutusta kunnan vetovoimaan. Näin totesi myös aluekehittämisen tutkija MDI:n Timo Aro valtuuston strategiaseminaarissa. Meille sosiaalidemokraateille verotus on keskeinen keino turvata meidän kaikkien porvoolaisten monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Verotus on työkalu, ei itseisarvo.

Ansiotuloverotuksen lisäksi meillä pitää olla valmius tarkastella myös kiinteistöverotusta. Me sosialidemokraatit esitämme, että kiinteistöverotuksessa otetaan käyttöön rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero ja veron tasoksi asetetaan 6 %. Kysymys ei ole mistään erikoisesta asiasta vaan täysin normaalista ja erittäin monessa kunnassa käytössä olevasta verosta. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnille tämä vero on säädetty lain mukaan pakolliseksi. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron ensisijainen tarkoitus on kannustaa nopeaan rakentamiseen. Ei ole tarkoituksenmukaista, että tontit pysyvät tyhjillään vuodesta toiseen. Ei varsinkaan Porvoon tapauksessa, jossa kysyntää on ja tulijoitakin tuntuu riittävän. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on kannuste, jonka me haluamme ottaa käyttöön ja se tuo myös yli 100 000 € verotuloina kaupungille.

Tässä yhteydessä haluaisin vielä huomauttaa, että SDP on ainut ryhmä, joka on esittänyt menolisäysten lisäksi myös lisää pysyviä tuloja. Itseasiassa meidän esityksemme tulopuolelle ovat suurempia kuin vuodelle 2022 alun perin esitetty alijäämä sekä kaupunginhallituksessa tehdyt menolisäykset. Toisin sanoen meidän mallillamme kaupungin talousarvio olisi hieman ylijäämäinen ensi vuonna.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

SDP:n valtuustoryhmä kantaa suurta huolta sivistysverkostamme. Meillä on tiedossa, että jo tämän valtuustokauden aikana 1. luokan aloittavien lasten määrä tulee laskemaan merkittävästi. Tämä siitäkin huolimatta, että muuttovoittomme on koronan myötä kiihtynyt. Väestökehitys ei tapahdu tasaisesti joka puolella kaupunkia. Meillä on myös kouluja, joiden oppilaaksiottoalueella lapsimäärä kasvaa tulevina vuosina. On valitettavaa, että sivistysverkon kokonaistarkastelua ei olla pystytty tekemään vaan sivistysverkkoamme on kehitetty pala palalta.

Tulevina vuosina meillä on edessämme muun muassa Peipon koulun ja siihen liittyvän Gammelbackan hyvinvointikeskuksen kohtalo. Meidän ryhmämme näkemys on, että uusi koulu ja monikäyttöinen hyvinvointikeskus on rakennettava Gammelbackan sydämeen. Tätä me myös esitämme talousarviossa. Kaupunkilaisten on kuitenkin hyvä tietää, että tämä ei ole kaikkien puolueiden tahto. Ainakin Kokoomus halusi kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä viedä koulupalvelut pois Gammelbackasta siirtämällä Peipon koulun Pääsykytien koulun yhteyteen. Kysymys kuuluukin, että onko tämä Gammelbackan kehityksen kannalta järkevää? Onko tämä alueen asukkaiden ja erityisesti lasten kannalta järkevää? Me sosialidemokraatit puolustamme loppuun asti sitä, että koulutuspalvelut ja monipuolinen hyvinvointikeskus säilyvät Gammelbackan sydämenä. Meidän pitää huolehtia lähiöidemme palveluista.

SDP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista pidetään huolta, vaikka sote-uudistus ja tehtävien siirto hyvinvointialueelle häämöttää jo ihan nurkan takana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin tulevan rahoituksen optimointi leikkaamalla sote-menoja nyt ei ole meidän kaupunkimme asukkaiden kannalta kestävä tie. Me emme ole tällaiseen valmiita ja siihen ei onneksi olla menossa. Ihmisten on saatava tarvitsemansa palvelut ja palvelut pitää siirtää hyvässä ja jamassa hyvinvointialueelle. Se on meidän kaikkien etu.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut!

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä lanseerattiin ajatus 100 miljoonan euron investointikatosta valtuustokauden ajalle. SDP:n valtuustoryhmä ymmärtää tarpeen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja kaupungin muuttuvan investointikyvyn huomioimiseen. Me emme kuitenkaan ole valmiita sitoutumaan kaupunginjohtajan esittämään investointitasoon ja vaarantamaan kaupungin kasvun ja kehittymisen. Tästä syystä olemmekin esittäneet mm. torin uudistuksen, liityntäpysäköinnin rakentamisen ja Gammelbackan koulu- ja monitoimitalohankkeen aikaistamista.

SDP:n valtuustoryhmä on erittäin huolissaan Kokoomuksen tekemästä esityksestä liityntäpysäköintiin liittyen. Kaupunginhallituksessa talousarviokirjaan lisättiin lause liityntäpysäköinnin tarpeen selvittämisestä sekä tarvittaessa nykyisten liityntäpysäköintialueiden laajentamisesta. Tämä esitys tuhoaa suunnitellun uuden pysäköintilaitoksen sekä koko Puistokadun kaavarungon. Siis keskeisesti haittaa kaupungin kehittymistä ja kasvua keskustasta Kuninkaanportin suuntaan. Jotta asia olisi vielä konkreettisempi niin kerron teille luvut. Mikäli nykyistä Katajamäen liityntäpysäköintiä ei siirretä, jää Puistokadulta toteuttamatta noin 25 000–35 000 kem verran asuntoja. Tontinmyyntitulojen osalta tämä tarkoittaa kaupungille noin 10-15 miljoonan € menetystä. Se on valtava summa. SDP:n ryhmä ei voi tukea tätä vaan esitämme nykyisten liityntäpysäköintialueiden laajentamiseen viittaavan lauseen poistamista talousarviosta ja Puistokadun toteuttamista kaavarungon mukaisena.

SDP:n valtuustoryhmä esittää myös liityntäpysäköintilaitoksen aikaistamista investointisuunnitelmassa vuosille 2024 ja 2025. Pidämme erittäin tärkeänä, että liityntäpysäköintikapasiteettia pystytään lisäämään. On hyvä muistaa, että vaikka koronan jälkivaikutuksena pendelöinti hieman vähenisi, on meillä edelleen erittäin vähän liityntäpysäköintipaikkoja. Ennen koronaa noin 25 % porvoolaisista työssäkäyvistä kävi pääkaupunkiseudulla töissä. Virallisia liityntäpysäköintipaikkoja on vain 2,6 % tästä joukosta. Se on yksinkertaisesti liian vähän, varsinkin jos huomioidaan nykyinen ja tuleva muuttovoitto nimenomaan pääkaupunkiseudulta Porvooseen. Eikä meillä ole varaa siirtää liityntäpysäköintilaitoksen toteuttamista Itäradan jälkeiseen aikaan. Tällöin jätämme pendelöijät surkean ja riittämättömän palvelutason varaan 15-20 vuodeksi.

Investointeihin liittyen on hyvä nostaa esiin yksi selkeä ristiriita puheiden ja tekojen välillä. Meillä tuntuu olevan puolueita ja poliitikkoja, jotka ovat puhuneet ennen ja jälkeen kuntavaalien kovaan ääneen kasvua ruokkivien investointien tärkeydestä ja investointien priorisoimisesta. Konkretian tasolla ei kuitenkaan näytä olevan halua edistää näitä asioita ja muuttaa puheita teoiksi. Jos haluamme kaupungin kasvavan ja kehittyvän, pitää se näkyä myös investointisuunnitelmassa. SDP on valmis ja halukas edistämään kaupungin kasvua ja hyvinvointia tukevia investointeja. Me myös olemme tehneet konkreettisia esityksiä sen eteen.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Urheilu, liikunta ja harrastusmahdollisuudet. Näihin panostaminen vaatii Kokonniemen alueen kokonaisvaltaista uudistamista, ei yksittäisiä korjaushankkeita tai tilkkutäkkiratkaisuja. Me sosialidemokraatit pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että Kokonniemen liikuntapuiston hanketta edistetään niin nopeasti, kuin se suinkin on mahdollista. Pidän kuitenkin vastuuttomana sitä, että Kokoomus esittää sellaista muutosesitystä, joka romuttaa alueen kokonaiskehittämisen seurojen ja kaupunkilaisten tarpeita vastaavaksi ja on vielä kaiken lisäksi aikataulullisesti toteuttamiskelvoton. Me haluamme pistää vauhtia Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämiseen, mutta me myös haluamme tehdä sen tavalla, joka on aidosti toteutettavissa.

Siksi SDP esittää, että talousarvion investointiosassa oleva kappale Kokonniemen liikuntakeskuksesta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnitelma viedään loppuun viimeistään vuoden 2022 alkupuolella ja kaavoitus käynnistetään välittömästi sen jälkeen. Tavoitteena on, että kaavoitus valmistuu vuoden 2023 aikana ja alueen toteuttaminen voidaan käynnistää viimeistään vuonna 2024. Konseptisuunnitelmassa huomioidaan Kokonniemen alueen kehittäminen kokonaisuutena ottaen huomioon laajasti seurojen ja kaupunkilaisten tarpeet. Tavoitteena on, että Kokonniemen alue palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä ja houkuttelee Porvoon liikuntaohjelman 2030 mukaisesti Porvooseen matkustavaa urheilukansaa.”

Tämän lisäksi esitämme, että investointisuunnitelmaan lisätään Kokonniemen liikuntakeskuksen kohdalle 300 000 € rahoitusta hankkeen käynnistämisvaiheen menoihin. Tämä kokonaisuus on konkreettinen esitys, joka vauhdittaa tärkeän Kokonniemen liikuntakeskushankkeen toteuttamista.

Lopuksi haluan vielä nostaa esiin meille erittäin tärkeän asian: Porvoon kaupungin henkilöstön. Meille on tärkeää, että edessä olevien isojen muutosten keskellä pidämme hyvää huolta henkilöstöstämme. Hyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työssä viihtymiseen on kyettävä panostamaan. Niin toiminnallisesti kuin rahallisestikin. Henkilöstö on pidettävä tiiviisti mukana heitä koskevien muutosten valmistelussa ja heidän mielipiteensä on otettava aidosti huomioon. Samalla haluamme painottaa sitä, että osaavan työvoiman saatavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yksi osa tätä ratkaisua on varmistaa se, että kaupungin omistama A-yhtiöt rakentaa aktiivisesti ja tarjoaa kohtuuhintaista vuokra-asumista.

Värderade ordförande, bästa fullmäktige!

Till sista vill Socialdemokraternas fullmäktigegrupp tacka andra partier för det bra samarbete i budgetförhandlingar. Trotts att vi har olika åsikter har vi kunnat ha konstruktiv debatt om budgeten. Det är viktig att vi diskuterar med varandra och försöker hitta gemensamma lösningar. Idag får vi se vad slutresultatet blir och hurdan budget får Borgå för år 2022.

Tämän puheenvuoron aikana tekemäni esitykset on toimitettu kirjallisena kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille.

Tack, kiitos!