SDP:n ryhmäpuheenvuoro torin asemakaavasta

SDP:n ryhmäpuheenvuoro torin asemakaavasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto! Värderade ordförande, bästa fullmäktige!

Meillä on nyt käsissämme suurin yksittäinen päätös kaupunkikeskustamme kehittämiseen liittyen. Onko meillä päättäjinä rohkeutta viedä yli vuosikymmenen ajan suunnitteilla ollut Porvoon torin alueen uudistaminen maaliin?  SDP:n valtuustoryhmän näkemys on yksimielinen: kyllä on. Me kannatamme torin kaavan hyväksymistä esitetyssä muodossa.

Me uskomme, että tämä kaavaratkaisu mahdollistaa Porvoon torin ja sitä myötä keskusta-alueen nousun uuteen kukoistukseen. Kukoistukseen, josta hyötyy kaupungin asukkaat, kaupungissamme vierailevat turistit ja alueen yritykset. Torista tulee porvoolaisten olohuone, joka on nykyistä viihtyisämpi ja eloisampi. Eikä pidä unohtaa sitä, että myös esteettömyys ja turvallisuus lisääntyvät.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Torin kaava on valmisteltu hyvin. Se on pitkän prosessin tulos, joka on sisältänyt valtavan määrän eri selvityksiä, kuulemisia ja osallistamista. Ihan jokaisella meistä on ollut mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa lopputulokseen. Lähes jokaiseen kysymykseen, joka minulle on tullut toriin liittyen, on löytynyt vastaus kattavasta kaava-aineistosta, joka on julkisena kaupungin verkkosivuilla.

Tämä uusi kaava mahdollistaa torin alueen rauhoittamisen ihmisten käyttöön. Linja-autot ja autot siirretään torin pinnalta pois, jotta voidaan luoda mm. lisää vihreää puistotilaa, tapahtuma-alue, torimyyntipaikat ja tila uudelle paviljonkirakennukselle. Kävelypainotteisuus lisää viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Eikä pidä unohtaa sitä, että osana muutosta käytännössä kaikki kynnykset hävitetään, jotta torista tulee esteetön.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Torin suunnitelmat ovat herättäneet viime vuosina paljon keskustelua, jopa vastustusta. Pääosin vastustus liittyy asioihin, jotka eivät itseasiassa liity itse kaavaratkaisuun, vaan sitä ympäröiviin ja erikseen ratkaistaviin liikennejärjestelyihin ja pysäköintiin. Kaava-alueelle eli tähän nyt käsitteillä olevaan päätöksentekoon eivät kuulu toria ympäröivät kadut eivätkä muut pysäköintialueet kuin nykyisin torin pinnalla oleva pieni alue.

Osana torin kaavaratkaisua bussipysäkit siirretään keskeltä toria torin laidoille. Samalla pysäkeistä tehdään sellaisia, että niillä vain pysähdytään matkustajien jättämisen ja ottamisen ajaksi. Pääsemme siis vihdoin eroon siitä, että meillä seisotetaan busseja keskellä kaupungin toria. Luonnollisesti bussiliikenteen toimivuus uudella mallilla on tarkasteltu osana torisuunnitelmia ja bussien ajantasaukseen on haettu ratkaisua Tarmolaan suunnitellulla tasauspysäköintialueella. Myös pysäkkikapasiteetin riittävyys on tutkittu ja se näyttää riittävän siihen bussimäärään, joka normaalioloissa kulkee Porvoon torin kautta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Vaikka torin alueen liikennejärjestelyt eivät kuulu itse kaavaratkaisuun, on niitä syytä kommentoida muutamalla sanalla. Suunnitelmien mukaan toria vierustavat kadut voitaisiin muuttaa joukkoliikennekaduiksi. Tämä rauhoittaisi keskustan autoliikennettä ja mahdollistaisi kävelypainotteisuuden lisääminen sekä kiistatta lisäisi liikkumisen turvallisuutta. Torista käydyssä julkisessa keskustelussa on mm. väitetty, että jatkossa keskustaan ei enää pääse autolla. Tämä väite on yksinkertaisesti väärä. Edelleen keskustaan pääsee autolla, mutta ei suoraan torin kannen päälle tai lyhyille katuosuuksille torin vierellä. Voi myös hyvin esittää kysymyksen siitä, että kuinka monessa kaupungissa autolla pääsee ajamaan aivan ydinkeskustaan, saati keskelle toria?

Pysäköinti on ollut yksi suurimpia kritiikin kohteita torin alueen kehittämissuunnitelmaan liittyen. On väitetty, että torin alueen kehittäminen vie pois paljon pysäköintipaikkoja ja tekee lähes mahdottomaksi keskustassa asioinnin. Taas kerran väite, joka ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Osana torin alueen kehittämissuunnitelmaa on tehty kattava pysäköintiselvitys. Siihen tutustumalla voi havaita, että noin 250 m säteellä torin keskipisteestä on yhteensä 1000 pysäköintipaikkaa. Torin kehittämissuunnitelma vie näistä pysäköintipaikoista 80 eli vain 8 %. Pysäköintiselvityksen mukaan tämänkin jälkeen jopa ruuhka-aikoina keskusta-alueella on edelleen vapaita pysäköintipaikkoja. Ja mikäli halutaan, voidaan pysäköintipaikkoja hieman lisätä uudistamalla kaupungintalon takana oleva pysäköintialue.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Torin kaavan hyväksymisen ja lainvoiman saamisen jälkeen keskeiseksi asiaksi muodostuu se, miten suunnittelemme liikennejärjestelyt keskusta-alueella. SDP:n valtuustoryhmä tukee vahvasti ajatusta siitä, että liikennejärjestelyt on valmisteltava erittäin tiiviissä yhteistyössä kaupunkikehityslautakunnan päättäjien kanssa. Uskomme, että kaikkia liikkumismuotoja ja liikkumisen turvallisuutta palvelevat ratkaisut ovat löydettävissä.

Meidän ryhmällemme on tärkeää, että jatkosuunnittelussa ratkaistaan kaupunkilaisten kannalta järkevästi saattoliikenne busseille, opastukset bussipysäkeille, taksien sijainti ja opastukset pysäköintipaikoille. Saattoliikenteen on päästävä lähelle toria sille varatuille jättö- ja noutopaikoille. Taksien on myös sijaittava lähellä toria, esimerkiksi Lundinkadulla lähellä torin kulmia. Jotta liikkuminen uudistetulla keskusta-alueella on sujuvaa ja helppoa, pitää huolehtia opastuksista pysäköintialueille ja busseille.

Värderade ordförande, bästa fullmäktige!

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp godkänner detaljplanen för Borgå torg. Vi anser att den här detaljplanen ger möjlighet att utveckla torget och få mera liv till centrum. Vi vill se att torget ändras mera till borgåbornas ”vardagsrum”. Torgets utveckling har planerats för länge, över tio år. Vår grupp vill att vi nu går vidare, från planering till implementering. Vi hoppas att fullmäktige har mod att göra det idag.

Tack, kiitos!