Porvoon leikkipuistojen tulevaisuus

Porvoon leikkipuistojen tulevaisuus

Missä Porvoossa on tulevaisuudessa leikkipuistoja? Mitkä peruskorjataan? Mitkä lakkautetaan? Mihin tehdään kokonaan uusia? Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat puhututtaneet viime aikoina etenkin lapsiperheitä. Muutoksia leikkipuistoihin on tehty yllättäen ja se on oikeutetusti aiheuttanut pahaa mieltä.

Porvoossa on tällä hetkellä hieman alle 50 leikkipuistoa. Kaupungilla on periaatteena, että 1250 asukasta kohti varataan yksi leikkipuisto. Lisäksi tavoitellaan sitä, että yhtä leikkipuistoa kohden olisi keskimäärin 200–250 lasta ja etäisyystavoitteena olisi kävelymatka eli noin 500–1000 metriä.

Porvoon kaupungin valmisteilla olevassa liikuntaohjelmassa on linjattu, että lasten leikki- ja liikuntaympäristöjen ja perheliikuntapaikkojen osalta panostetaan paikkojen määrän sijasta niiden laatuun. Tämän linjauksen taustalla on leikkipuistojen osalta keskeisesti turvallisuus. Moni olemassa olevista leikkipuistoista ei täytä nykypäivän turvallisuusvaatimuksia.

Vanhojen leikkipuistojen peruskorjaus turvallisuuden parantamiseksi tai kokonaan uuden leikkipuiston rakentaminen on iso investointi. Uuden leikkipuiston kohdalla arvonlisäveroton kokonaiskustannus on yleensä noin 100 000–150 000 euroa. On luonnollista ja järkevää, että määrän sijaan panostetaan laatuun ja turvallisuuteen, kunhan etäisyydet leikkipuistoihin eivät kasva kohtuuttomiksi.

Leikkipuistot ovat tärkeä osa kunnan asukkailleen tarjoamia palveluita, erityisesti lapsiperheiden näkökulmasta. Keskeinen ongelma on siinä, että perheet eivät tiedä, miltä oman asuinalueen leikkipuiston tulevaisuus näyttää. Siksi esitin, että kaupunki tekee selonteon leikkipuistoista vuoden 2021 aikana. Tämä esitys on nyt osana kaupungin ensi vuoden talosarviota ja toivottavasti myös pysyy siellä talousarvion hyväksymiseen saakka.

Leikkipuistoselonteon on tarkoitus olla julkinen asiakirja, josta ilmenee leikkipuistojen kunto ja arvioitu jäljellä oleva käyttöikä sekä tulevat kunnossapitotoimet tai arvioitu lakkauttamisajankohta. Toisin sanoen selonteko tuo jokaisen kuntalaisen tietoon sen, miltä Porvoon leikkipuistojen tulevaisuus näyttää. Tämä myös antaa paremman mahdollisuuden kuntalaisille vaikuttaa oman asuinalueensa palveluiden tulevaisuuteen.