Perussuomalaiset romuttamassa palkansaajien turvaa

Perussuomalaiset romuttamassa palkansaajien turvaa

Perussuomalaiset ovat jo pitkään markkinoineet itseään ainoana oikeana työväenpuolueena. Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon puhe puoluevaltuuston kokouksessa pari viikkoa takaperin kuitenkin karisti viimeisetkin harhaluulot siitä, että Perussuomalaiset olisivat palkansaajien asialla. Halla-ahon esitykset heikennyksistä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan, työehtosopimusten yleissitovuuden purkamisesta sekä veroleikkauksista johtaisivat hyvinvointivaltion alasajoon.

Helsingin Sanomien mukaan Halla-aho linjasi puheessaan: ”Työllisyysastetta ei saada korjatuksi niin kauan, kun ay-liike vastustaa työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä, paikallisen sopimisen lisäämistä, työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista ja lakko-oikeuden rajoittamista.”.

Halla-ahon vaatima palkkojen sivukulujen leikkaus heikentäisi merkittävästi suomalaista eläketurvaa ja sairausvakuutusta. Sillä olisi vaikutusta myös esim. äitiyspäivärahoihin. Näiden järjestelmien rahoitus hoidetaan nimittäin pääsääntöisesti juuri palkkojen sivukuluista. Nämä leikkaukset yhdistettynä työehtojen heikennyksiin käytännössä tuomitsisivat tuhannet työntekijät ja monet perheet köyhyysloukkuun.

Työehtosopimusten yleissitovuuden romuttamisella olisi dramaattinen vaikutus palkansaajan perusturvaan. Sen jälkeen jokainen joutuisi neuvottelemaan sairasajan palkasta ja muista työehdoista henkilökohtaisesti työantajan kanssa. Lopulta tämä johtaisi työelämän minimiturvan romuttumiseen ja siihen, että työelämässä jo ennestään heikommassa asemassa olevat matalapalkka-alojen ahkerat suomalaiset työntekijät kantaisivat rankimmat seuraukset.

Halla-ahon puhe oli poikkeuksellinen ja avoin hyökkäys suomalaisen palkansaajan asemaa ja turvaa kohtaan. Vastaavanlaisia puheenvuoroja kuulee harvoin, varsinkaan puolueesta, joka väittää olevansa palkansaajien asialla. Halla-ahon puheen perusteella Perussuomalaiset ovat siirtyneet ison harppauksen kohti poliittista oikeaa laitaa ja kauas tavallisesta suomalaisesta palkansaajasta.