Osallisuutta lisää asiakasraatien avulla

Osallisuutta lisää asiakasraatien avulla

Kaupunkilaisten palveluita pitää kehittää yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tarvitaan konkreettisia toimia, jotka lisäävät osallisuutta. Yksi keino palveluiden kehittämiseen yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa on asiakasraatien käyttäminen. Asiakasraatien käyttöä pitäisikin lisätä Porvoossa.

Asiakasraati on ryhmä, joka kootaan jonkun tietyn palvelun käyttäjistä. Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joiden avulla palvelua voidaan kehittää vastaamaan palvelun käyttäjien tarpeita. Asiakasraatien avulla voidaan myös testata uusia ideoita ja muutoksia tietyssä palvelussa. Asiakasraatien hyötynä on se, että siellä nousee esiin sellaisia asioita, joita ei nouse esille esimerkiksi passiivisissa palautekyselyissä.

Asiakasraateja on tärkeää käyttää siten, että niillä on aidosti vaikutusta kehitettävään palveluun. Osallistamisen pitää olla aitoa, ei näennäistä. Asiakasraadeissa esiin nousseiden asioiden pitää siirtyä palvelua tuottavien ammattilaisten toimintaan ja tarvittaessa myös päätöksentekoon saakka, jos palveluun tarvitaan isompi muutos.

Asiakaskeskeisyys on nousut yhä vahvemmin keskiöön palveluiden tuottamisessa. Suunta on oikea. Kaikkien palveluiden kehittäminen vaatii asiakasymmärrystä. Nykymaailmassa pelkkä passiivinen palautteen kerääminen ei enää riitä. Tarvitaan myös aktiivisia ja vuorovaikutteisia tapoja osallistaa kaupunkilaisia.

Kaikilla meillä porvoolaisilla on oikeus osallistua kotikuntamme kehittämiseen ja elinympäristöömme vaikuttavien päätösten valmisteluun. Tästä oikeudesta ja kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksista on huolehdittava myös konkreettisilla teoilla. Yksi konkreettinen teko on lisätä asiakasraatien käyttöä.