Nykyinen aktiivimalli joutaa roskakoriin

Nykyinen aktiivimalli joutaa roskakoriin

Edellisen porvarihallituksen säätämä aktiivimalli työttömyysturvan leikkureineen on epäoikeudenmukainen, epätarkoituksenmukainen ja tehoton. Tilanteen voi helpoiten korjata heittämällä aktiivimalli sellaisena kuin me sen nyt tunnemme mahdollisimman pian roskakoriin. Näin Antti Rinteen hallitus onkin onneksi tekemässä. Aktiivimallin kumoamista koskeva lakiesitys on nyt lausunnoilla ja sen olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Työllisyyden kasvu on tärkeä tavoite ja siihen nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut. Tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste hallituskauden lopussa. 2020-luvun loppua kohti meidän pitää tähdätä vielä korkeammalle, aina 80 prosentin työllisyysasteeseen asti. Työllisyyden kasvua ei kuitenkaan haluta hakea rangaistuksin ja sanktioin. Varsinkaan, jos ne kohtelevat ihmisiä epäreilulla ja epäoikeudenmukaisella tavalla.

Me kaikki olemme lukeneet lehdistä kuinka aktiivimallin leikkuri on iskenyt työttömyysetuuteen, vaikka ihminen olisi halunnut säilyttää täyden etuustason. Mahdollisuudet osoittaa aktiivisuutta lain edellyttämällä tavalla vaihtelevat suuresti asuinpaikan mukaan. Kaikkialla ei ole samalla tavalla tarjontaa töihin tai niihin palveluihin, joilla leikkurin voisi välttää.

Porkkana toimii yleensä keppiä paremmin. Aktiivisuuden vaade työttömille on perusteltu, mutta toteuttamistapoja on monenlaisia. Rinteen hallituksen linja on tukea ihmisten työnhakua laadukkaiden palveluiden ja henkilökohtaisen tuen avulla sekä palkkatukea käyttäen.

Ihmisten on voitava luottaa, että heistä huolehditaan hankalan tilanteen tullen. Ja että heitä kannustetaan ja tuetaan uuteen alkuun. Nykyisen hallituksen työllisyyspolitiikka perustuu luottamukseen, ei ihmisten tarpeettomaan kyykyttämiseen. Työmarkkinoille pitää saada aikaan vakautta ja luottamusta, joita molempia on valitettavasti murennettu edellisen neljän vuoden aikana.

Heitetään siis nykyinen aktiivimalli työttömyysturvan leikkureineen roskakoriin ja siirrytään uuteen luottamuksen aikakauteen.