Nuorten kesätyöpaikkojen lisäys pysyväksi

Nuorten kesätyöpaikkojen lisäys pysyväksi

Porvoon kaupunki päätti nostaa koululaisille ja opiskelijoille suunnattujen kesätyöpaikkojen määrää tulevaksi kesäksi. Noin 100 nuoren sijasta palkataankin noin 150 nuorta. Samalla päätettiin lisätä jaettavia kesätyöseteleitä, joiden tuella porvoolaiset yritykset voivat palkata nuoria kesätyöhön. Kaupungin koululaisilla ja opiskelijoille suunnattuja kesätyöpaikkoja haki lähes 550 nuorta.

Kaupungin päätös lisätä nuorten kesätyöpaikkoja on erinomainen asia. Mielestäni kaupungin tulisi myös tulevina vuosina tarjota isommalle joukolle nuoria mahdollisuus kesätöihin. Toisin sanoen lisäyksestä on tehtävä pysyvä. Samalla on selvitettävä, olisiko mahdollista kasvattaa kesätyöpaikkojen määrää vielä lisää. Kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille ei kaada kaupungin taloutta, mutta mahdollistaa monelle nuorelle erittäin tärkeän ensimmäisen kosketuksen työelämään.

Koronapandemian runnellessa yhteiskuntaa ja yrityksiä ovat nuorten kesätyöpaikat kiven alla. Varsinkin yksityisellä sektorilla ollaan tilanteessa, joissa monilla yrityksillä toiminta on koronan takia keskeytynyt ja kesätyöntekijöiden palkkaaminen ei ole mahdollista. Vallitsevassa tilanteessa on luontevaa, että julkinen sektori kantaa suuremman vastuun nuorten kesätyömahdollisuuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystilastojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut lähes 10 000, kun verrataan vuoden 2021 tammikuun lukuja vuotta aiempiin lukuihin. Keskeisenä syynä työttömyyden kasvuun on koronapandemia, joka merkittävästi hankaloittaa työpaikan löytämistä. Nuorten näkökulmasta tilanne näyttää varsin ikävältä.

Kesätöillä on iso merkitys nuorille myös tulevan työllistymisen näkökulmasta. Hyvä kesätyö opettaa itsenäisyyttä, vastuun ottamista, laajentaa verkostoja ja mahdollistaa tärkeiden työelämätaitojen opettelun. Kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka auttavat, kun myöhemmin lähdetään etsimään vakituisempaa työpaikkaa. Nuorten auttaminen työuran alkuun on erittäin tärkeää. Kaupungin pitää tehdä oma osansa auttaakseen nuoria työllistymään. Yksi hyvä tapa on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuus kesätyöhön.