Nesteen uusi biojalostamo on saatava Porvooseen

Nesteen uusi biojalostamo on saatava Porvooseen

Neste on erittäin tärkeä Porvoolle ja koko Suomelle. Nesteen ympärille rakentuva Kilpilahden kemianteollisuuskeskittymä on Pohjoismaiden suurin. Alueen yritykset tarjoavat työpaikan noin 3500 työntekijälle. Välillisesti työllisyysvaikutus on vielä huomattavasti suurempi. Eikä myöskään pidä unohtaa Nesteen suoraa vaikutusta Porvoon kaupungin talouteen yhteisöverotuottojen kautta.

Viime viikkoina keskustelu Nesteen uuden biojalostamon sijaintapaikasta on kiihtynyt. Taistelu käydään Porvoon ja Rotterdamin välillä. Lehtitietojen mukaan Porvoo on tässä kisassa alakynnessä, euroilla mitattuna jopa puoli miljardia. Päätöstä uuden biojalostamon sijaintipaikasta ei kuitenkaan ole vielä tehty, joten edelleen on aikaa vaikuttaa asiaan. Investointi on mittaluokaltaan noin 1,5 miljardia euroa.

Valtio omistaa noin 45 % Nesteestä. Neste on kuitenkin pörssiyhtiö, joilla on paljon muitakin osakkeenomistajia ja tietty toimintalogiikka. Siksi onkin turha kuvitella, että maan hallitus voisi suurena omistajana käskeä yhtiötä tekemään investoinnin Suomeen. Tämä ei ole mahdollista. Valtiolla ja maan hallituksella on kuitenkin paljon muita työkaluja käytössään, joiden avulla investointipäätöksen vaakakuppia voidaan kallistaa Porvoon suuntaan.

Investointipäätökseen vaikuttaa keskeisesti myös toimintaympäristö. Maan hallituksella on olemassa työkaluja, joilla toimintaympäristöön voidaan vaikuttaa. Mallia voi katsoa esimerkiksi Metsä Groupin hiljattain tekemästä päätöksestä rakentaa biotuotetehdas Kemiin. Valtio laittoi noin 170 miljoonaa euroa rautateiden, maanteiden ja meriväylien parantamiseen. Näillä panostuksilla oli aivan varmasti vaikutusta Metsä Groupin lopulliseen investointipäätökseen.

Nesteen investointiin liittyen maan hallitus pääministeri Sanna Marinin johdolla on luvannut kääntää kaikki kivet, jotta investointi saataisiin Porvooseen. Konkreettiset työkalut liittyvät muun muassa infran parantamiseen, logistiikkakustannuksiin ja lopputuotteen kotimarkkinoiden kokoon vaikuttaviin tekijöihin. Investointikuilua verrattuna Rotterdamiin on yksinkertaisesti kurottava kiinni valtion tuella.

Nesteen biojalostamoinvestointi Porvooseen turvaisi Kilpilahden alueen toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. Se ylläpitäisi Suomen kemianteollisuuden kilpailukykyä ja siirtäisi jalostamotoiminnan painopistettä fossiilisista polttoaineista kohti tulevaisuuden kannalta erittäin olennaisia uusiutuvia polttoaineita. Uusiutuvat polttoaineet ovat keskeinen ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämisessä. Suomi voi olla biopolttoaineiden saralla jatkossakin edelläkävijä, mutta se vaatii investointeja Suomeen.

Mikko Valtonen, kuntavaaliehdokas (sd.)
Sami Ryynänen, kuntavaaliehdokas (sd.)