Monipuolisia koteja nykyisille ja tuleville porvoolaisille

Monipuolisia koteja nykyisille ja tuleville porvoolaisille

Porvoon asumisen ohjelman valmistuminen on kaupunginvaltuuston sinettiä vailla. Asumisen ohjelma on strategisesti merkittävä ja ohjaa seuraavan vajaan kymmenen vuoden aikana kaupungin päätöksentekoa.

Porvoossa on turvattava riittävä ja monipuolinen asuntotuotanto. Vuosittaisen asuntotuotannon tavoite pitää asettaa niin korkealle, että asuntoa vaihtaville nykyisille porvoolaisille ja kaupunkiin muuttaville tuleville porvoolaisille riittää tarpeita vastaavia asuntoja. Riittävällä asuntotuotannolla mahdollistetaan kaupungin kasvu ja estetään asuntojen hintojen nousua.

Tulevina vuosina tarvitaan lisää omistus- ja asumisoikeusasuntoja, sekä erityisesti myös vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntojen tuotannossa on tärkeää huolehtia, että markkinahintaisten vuokra-asuntojen rinnalle syntyy tarpeeksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Käytännössä tämä tarkoittaa valtion tukemaa ARA-tuotantoa, jossa vuokra määräytyy omakustannusperiaatteen mukaan.

Kaupungin omistama asuntokonserni A-yhtiöt on loistava strateginen työkalu turvaamaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus ja varmistamaan, että erityisryhmille sopivia asuntoja on riittävästi tarjolla. Onkin kummallista, että asumisen ohjelman valmistelun suurin kiistakapula on ollut A-yhtiöt, jonka toimintaa on haluttu rajoittaa tai jopa supistaa.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa ei voi jättää vain yksityisten toimijoiden harteille. Valitettava tosiasia on, että tällä tavalla ei voida varmistaa sitä, että asuntojen vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena. Olisi järjetöntä olla käyttämättä kaupungin omistamaa asuntokonsernia kaupungin asuntopolitiikan toteuttamisessa.

Järkevä tavoite kaupungille ja A-yhtiöille olisi kasvattaa kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa siten, että asuntokanta kasvaa vähintään kaupungin kasvun kanssa samassa suhteessa. Näin voitaisiin turvata kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuus kaupungin kasvaessa ja estää asuntojonojen kasvu.

On hyvä muistaa, että kaikilla ei ole mahdollisuutta omistaa asuntoa tai asua markkinahintaisessa vuokra-asunnossa. Siksi on tärkeää, että kaupunki turvaa mahdollisuuden kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen sitä tarvitseville. Jokaisella meillä pitää olla mahdollisuus mielekkääseen ja tarpeita vastaavaan kotiin.

Toivon kaupunginvaltuutetuilta viisautta nähdä, että yksityisen vuokra-asuntotuotannon rinnalle tarvitaan vahva kaupungin omistama toimija. A-yhtiöt on sellainen, jos sen annetaan olla.