Monipuoliset mahdollisuudet asumiseen

Monipuoliset mahdollisuudet asumiseen

Porvoossa tarvitaan monipuolisia mahdollisuuksia asumiseen. Kun suunnitellaan tulevaa asuntotuotantoa, on keskeistä muistaa, että kohderyhmiä on erilaisia. Nuorille perheille ja ikääntyville ihmisille ei välttämättä sovi sama ratkaisu. Uudessa asuntotuotannossa on huomioitava ekologisen rakentamisen periaatteet.

Asuntotuotannon pitää olla riittävää tulevalla vuosikymmenellä. Ennusteiden mukana Porvooseen tarvitaan vähintään noin 400 uutta asuntoa vuosittain. Osa tarpeesta selittyy väestönkasvulla. MDI:n väestökasvuennusteen mukaan Porvoossa on 2040 noin 10 000 asukasta enemmän kuin nyt. Osa tarpeesta taas selittyy nykyisten porvoolaisten muuttuvan asuntotarpeen ja kaupungin sisäisten muuttojen kautta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen on avainasemassa, kun mietitään, minne seuraavan kymmenen vuoden aikana rakennetaan. Palveluiden tarjoaminen kaupunkilaisille on helpompaa ja kustannustehokkaampaa, kun kaupunkirakenne on riittävän tiivis. Uusi asuntotuotanto pitääkin kohdistaa ensisijaisesti Porvoon keskusta-alueelle. Myös palvelukylien kehittyminen on otettava huomioon.

Ekologisen rakentamisen periaatteiden huomioiminen tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi puurakentamisen lisäämistä, energiatehokkuuden parantamista sekä lämmön ja sähkön tuottamista uusiutuvilla menetelmillä. Nämä asiat eivät saa jäädä vain sanahelinäksi. Kaavoituksen ja tontinluovutuksen yhteydessä asuntojen toteuttajille on asetettava riittävän tiukat vaatimukset.

Kaikilla ei ole mahdollisuutta ns. kovan rahan asuntoihin. On oltava kohtuuhintaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia vuokra-asumiseen. Myös pieni- ja keskituloisilla pitää olla erilaisia mahdollisuuksia asumiseen. Erityisesti kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotarjontaan pitää jatkossa panostaa.

Pahimmillaan kohtuuhintaisen vuokra-asumisen puute johtaa siihen, että ihminen ei pärjää tuloillaan, kertyy vuokrarästejä ja niitä katetaan jopa pikavipeillä. Viheliäinen kierre on valmis. Jokaisella pitää olla oikeus kotiin. Siksi tarvitaan monipuolisia asumisen mahdollisuuksia.

Senioriasumisesta on puhuttu paljon Porvoossa. Lundinkadun päähän ja Opistokujalle on suunnitellut hankkeet ovat etenemässä hyvää vauhtia. Tämä ei kuitenkaan riitä tulevan kymmenen vuoden tarpeeseen. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa Porvoossa ja siihen pitää varautua myös asuntotuotannossa. Porvoon kaupungin asumisen ohjelman valmistelu on loppusuoralla. Ennen lopullista hyväksymistä on kaupunkilaisilla mahdollisuus vaikuttaa ohjelmaan 16.9. avautuvan verkkokyselyn kautta. Asumisen ohjelma on äärimmäisen tärkeä asiakirja. Se ohjaa asuntotuotantoa Porvoossa seuraavat kymmenen vuotta. Suosittelen jokaista ottamaan kantaa ohjelmaan.