Lisää työpaikkoja

Lisää työpaikkoja

Kaupungin keskeisimpiä tehtäviä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista ja kaupungin elinvoimasta. Kulmakivi tämän tavoitteen toteutumisessa on työpaikkojen määrä. Korkea työllisyysaste on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Ilman työtä on vaikea rakentaa kestävästi hyvinvointia.

Kaupungin elinkeinopolitiikka on se, jolla luodaan edellytykset työpaikoille. Elinkeinopolitiikan pitää olla sellaista, joka tukee yrityksiä ja takaa yrityksille vakaan toimintaympäristön. Kun yritykset menestyvät, syntyy työpaikkoja ja työstä syntyy hyvinvointia. Kaupungin tavoitteena pitää olla työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen samalla tunnistaen, että työssäkäynti pääkaupunkiseudulla on pysyvä ilmiö.

Onnistuneen elinkeinopolitiikan edellytys on tiivis yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä. Vaikka kaupungilla on aina viimeinen päätäntävalta elinkeinopolitiikkaansa, pitää yritykset ottaa mukaan elinkeinopolitiikan valmisteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyötä tarvitaan, koska tavoite on yhteinen.

Yksi kaupungin hyvän elinkeinopolitiikan kulmakivi on vakaa toimintaympäristö. Vakaan toimintaympäristön luomisessa keskeistä on kaupungin sujuva ja luotettava päätöksenteko. Yrityksille on tärkeää, että toimintaympäristö kehittyy tasaisesti ja ennustettavasti. Ennustettavuudella luodaan edellytyksiä sille, että yritykset investoivat Porvooseen.

Käytännön tasolla yritykset kaipaavat helposti saavutettavia yhden luukun palveluita. Oli kyse sitten yritykselle keskeisen kaavaprosessin käynnistämisestä tai uuden yrityksen tarvitsemista palveluista.  Siksi yritysten palvelut on järjestettävä yhden kontaktipisteen kautta. Jos yritys miettii sijoittumistaan useamman kaupungin välillä, on palvelun laadulla ja nopeudella merkitystä.

Kaupungin tehtävänä on omalta osaltaan auttaa turvaamaan osaavan työvoiman saatavuus alueen työ- ja elinkeinoelämälle. Tähän vaikuttaa lähialueella järjestettävä koulutus, kotimaisen työvoiman saatavuus ja myös kansainvälisten osaajien saatavuus. Kansainväliset osaajat ovat Suomessa alikäytetty resurssi. Suomessa olisi varaa lisätä työhön ja koulutukseen perustuvaa maahanmuuttoa.

Porvoossakin olisi varaa terävöittää kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Elinkeinopolitiikka pitää nostaa vahvemmin kaupunkipolitiikan keskiöön.