Leikkauslinjalta tulevaisuuslinjalle

Leikkauslinjalta tulevaisuuslinjalle

Antti Rinteen hallituksen ensimmäistä budjettiesitystä käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Budjettiesityksen sisällöstä on luettavissa yksi selkeä viesti: muutos! Leikkauslinjalta siirrytään tulevaisuuslinjalle. Talouspolitiikan päämääränä on tavallisten ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Hallitus myös esittää tulevaisuusinvestointeja, jotka rakentavat parempaa Suomea meille jokaiselle.

Koulutusleikkausten aika on ohi. Hallitus investoi koulutukseen ja osaamiseen yhteensä 256 miljoonaa. Tavoitteen on nostaa osaamista koko yhteiskunnan tasolla, luoda edellytykset työllisyysasteen kestävälle kasvulle ja tarjoa lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua. Koulutukseen panostamalla aidosti rakennetaan tulevaisuutta.

Perusväylänpitoon osoitetaan kauan kaivattu 300 miljoonan pysyvä korotus. Tällä lisäyksellä voidaan pysäyttää tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvu. Ehkä jopa kääntää korjausvelka laskuun. Samalla laitetaan liikkeelle isojen raideinvestointien suunnittelu. Tunnin juna Turun suuntaan ja Suomi-rata Tampereen suuntaan. Itään suuntautuvan uuden raideyhteyden linjausvaihtoehtoja selvitetään, jonka jälkeen suunnittelu voidaan aloittaa. Uutena hankkeena aloitetaan Hanko-Hyvinkää-rataosan sähköistäminen.

Pienimpiä eläkkeitä korotetaan, kuten SDP ennen vaaleja lupasi. Korotukseen käytetään 183 miljoonaa. Korotus kohdistuu noin 1300 euron kuukausieläkkeeseen saakka. Kansaneläkkeen täysi määrä nousee 34 eurolla ja takuueläkkeen 50 eurolla kuukaudessa. Merkittäviä korotuksia molemmat, jotka parantavat pienimmillä eläkkeillä elävien asemaa.

Hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti ansiotuloverotusta kevennetään ensi vuonna 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläketulon saajille sekä etuustulojen saajille. Solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan hallituskauden loppuun saakka. Nämä kaikki ovat askelia kohti oikeudenmukaisempaa verotusta.

SDP:n tulevaisuuslinjalla huolehditaan työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Nämä eivät ole vastakkaisia asioita, vaan toisiaan tukevia.

Suomalaiset äänestivät huhtikuussa muutoksen puolesta. Muutoksen, joka on inhimillinen ja oikeudenmukainen. Nyt se muutos on alkanut.