Kotihoidontukea pitää käsitellä osana perhevapaauudistusta

Kotihoidontukea pitää käsitellä osana perhevapaauudistusta

Hallituksen agendalla on perhevapaajärjestelmän uudistaminen vanhempien välistä tasa-arvoa parantavaksi ja monimuotoisen perheiden elämää helpottavaksi. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja kasvattaa isien hoivavastuuta. Helmikuussa tulleiden tietojen mukaan uudistus on menossa hyvään suuntaan: perhevapaat pitenevät ja molemmille vanhemmille tulee yhtä pitkä kiintiöity oma osa. Perhevapaan päivärahapäivien kokonaismäärä kasvaisi 12,7 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen.

Suunnitellussa uudistuksessa on kuitenkin yksi valuvika. Hallitusohjelman linjauksen mukaisesti kotihoidontuki pysyy ennallaan. Nykyinen kotihoidontuki antaa oikeuden hoitaa lasta kotona perhevapaan päivärahapäivien jälkeen siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Valitettavasti kotihoidontuella kotona lapsia hoitaa lähes yksinomaan naiset. Kelan tilaston mukaan vuonna 2018 kotihoidontukea saaneista 92,8 prosenttia oli naisia.

Naisten työmarkkina-aseman parantaminen vaatii käytännössä kotihoidontuen lyhentämistä tai poistamista kokonaan. Se on toimenpide, jonka seurauksena moni äiti siirtyisi aiemmin takaisin työelämään. Sillä olisi sukupuolten välisen tasa-arvon ja työllisyyden kannalta positiivinen vaikutus. Pidemmällä aikajänteellä se johtaisi sukupuolten välisten palkka- ja eläke-erojen kaventumiseen.

Perhevapaajärjestelmän uudistamisen ensisijaisen tavoitteen ei tarvitse olla työllisyyden parantaminen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, järjestelmän joustojen parantaminen, erilaisten perhemuotojen huomioiminen ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen ovat tässä etusijalla. On silti outoa jättää uudistuksen ulkopuolelle kotihoidontuki, joka on tiedostettu monelta kantilta ongelmalliseksi.

Mikäli kotihoidontuen lyhentäminen tai poistaminen on liian radikaali toimenpide, voisi senkin kiintiöidä molemmille vanhemmille. Toisin sanoen kotihoidontuen kokonaismäärästä puolet kiintiöitäisiin toisella vanhemmalle ja puolet toiselle. Jo tämä olisi selkeä askel kohti vanhempien välistä tasa-arvoa ja isien hoivavastuun kasvattamista.

Perhevapaauudistus tarvitaan ja valmistelun suunta on hyvä. Jatkovalmistelussa pitäisi uskaltaa käydä läpi ennakkoluulottomasti ja kriittisesti kotihoidontuen kohtalo.