Kaupunginhallitus jyräsi lautakunnan enemmistön tahdon

Kaupunginhallitus jyräsi lautakunnan enemmistön tahdon

Porvoon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.6. yksimielisesti palauttaa niin sanotun Jakarin siirtolapuutarhan kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Erikoista päätöksessä oli se, että evästykset jatkovalmistelulle olivat räikeästi ristiriidassa samaa kaavaa aiemmin käsitelleen kaupunkikehityslautakunnan enemmistön tahdon kanssa.

Kaupunkikehityslautakunta käsitteli kyseistä kaavaa kokouksessaan 8.5. ja päätti silloin lähes yksimielisesti hylätä kaavan nykymuodossaan eli käytännössä keskeyttää kaavoitusprosessin. Kaavan puolesta äänesti vain kaksi yhdeksästä lautakunnan jäsenestä. Asia käsiteltiin huolella ja pitkään keskustellen.

Lautakunnan tekemässä päätöksessä oli kiistatta muutama ongelma. Ensinnäkin hallintolain mukaan päätökset on perusteltava ja nyt näin ei tehty, vaikka lautakunnan keskustelussa perustelut tulivat selkeästi esiin. Toinen ongelma liittyy lautakunnan toimivaltaan. Koska kyseessä on vaikutuksiltaan merkittävä kaava, on oikeampi päätös aikanaan esittää kaupunginhallitukselle ja siitä edelleen kaupunginvaltuustolle kaavan hylkäämistä. Kaupunginvaltuustolla on siis lopullinen päätäntävalta asiassa.

Perusteluita Jakarin siirtolapuutarhan kaavan hylkäämiselle kyllä riittää. Jos ajatellaan perinteisessä mielessä siirtolapuutarhaa, ei Jakariin kaavailtu hanke istu millään tähän muottiin. Lähtökohtaisesti siirtolapuutarhat on tarkoitettu palvelemaan kaupunkilaisia ja ne sijoittuvat kaupunkirakenteen kainaloon lähelle kaupungin ydinrakennetta. Jakarin siirtolapuutarhan tapauksessa näin ei olisi. Nykyisellään hanke vaikuttaa enemmänkin lomamökkikylältä.

Eikä pidä unohtaa siirtolapuutarhan sijaintia aivan kiinni linnustostaan tunnetussa Natura-alueessa Pikku-Pernajanlahdella. On totta, että Natura-kynnysarviossa ei suoraa teilausta hankkeelle tullut. Silti voi oikeutetusti esittää suuren huolen kyseisen Natura-alueen tulevaisuudesta, jos viereen rakennetaan 3000 kerrosneliömetrin rakennuskanta ja huomioidaan sen mukana alueelle tulevat ihmismäärät. Meidän tulee pitää huolta asuinympäristöstämme, varsinkin kun kyseessä on suojeltu alue.

Kaupunginhallitus on kyllä toiminut teknisesti oikein tehdessään päätöksensä, mutta selvästi unohtanut kunnioittaa asiasta vastaavan lautakunnan selvän enemmistön tahtoa. Miksi puolueet valitsevat omasta joukostaan parhaat voimat eri lautakuntiin, jos heidän tahtoaan ei sitten päätöksenteon seuraavissa vaiheissa huomioida?