Asiakasmaksulaki laskee miljoonan suomalaisen maksuja

Asiakasmaksulaki laskee miljoonan suomalaisen maksuja

Hallitus antoi syyskuun lopussa esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Esitys on erittäin merkittävä, koska se tulee laskemaan noin miljoonan suomalaisen asiakasmaksuja. Asiakasmaksulain uudistus on osa muutosta kohti reilumpaa, tasa-arvoisempaa ja inhimillisempää Suomea. Tälle muutokselle suomalaiset antoivat tukensa kevään 2019 eduskuntavaaleissa.

Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi maailman parhaista ja se on toteutettu laajalti julkisen sektorin toimesta. On tärkeää, että palvelut ovat kohtuuhintaista asiakkaille ja raha ei muodostu kenellekään esteeksi tarpeellisen hoidon saamiselle. Uusi asiakasmaksulaki vahvistaa tätä tärkeää periaatetta.

Uusi asiakasmaksulaki laajentaa maksuttomuutta. Maksuttomia palveluita ovat jatkossa muun muassa hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit sekä eräiden tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys.

Maksukaton uudistuksen tavoitteena on vahvistaa sitä, että asiakasmaksut eivät ole sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisen esteenä. Vuosittainen maksukatto pysyy edelleen 683 eurossa, mutta maksukaton alle tulee uusia palveluita. Jatkossa maksukattoon laskettaisiin mukaan myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut, terapioista perityt maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut.

Asiakasmaksulain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, koska maksukattojen kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Uusi asiakasmaksulaki parantaa vähävaraisimpien asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaina. SDP:n tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden luonnetta universaaleina palveluina, jotka ovat kaikkien kansalaisten käytössä varallisuudesta riippumatta. Terveys on jokaisen oikeus, riippumatta siitä kuinka paksu lompakko on.