10 ideaa Porvoolle – Entistä parempi unelmien kotikaupunki

10 ideaa Porvoolle – Entistä parempi unelmien kotikaupunki

Porvoo on valtavan hieno kaupunki. Kaupunki, josta tuli minulle sydämeni kotikaupunki hyvin nopeasti muutettuani tänne vuonna 2014. Porvoossa on hyvä olla ja elää. Porvoo on Suomen mittapuulla oikea kaupunki, ei pikkukylä. Silti vihreä luonto ja vesi ovat aina lähellä. Porvoossa on hyvä palvelut sekä paljon nähtävää ja tehtävää. Porvoo on unelmien kotikaupunki, josta voi olla todella monella tapaa ylpeä.

Maailma ei kuitenkaan ole valmis. Ja ei ole Porvookaan. Aina pitää pyrkiä kehittämään ja kehittymään. Aina löytyy asioita, joita voi tehdä vielä paremmin. Siksi mie haluan olla mukana hoitamassa yhteisiä asioita. Rakentamassa pala palalta entistä parempaa unelmien kotikaupunkia meille jokaiselle, aina vauvasta vaariin.

Isot linjat ja isot asiat ovat tärkeitä. Tällä kertaa ajattelin kuitenkin lähestyä Porvoon kehittämistä pienempien yksittäisten asioiden kautta. Asioiden, joiden toteuttaminen tekisi Porvoosta viihtyisämmän ja toimivamman kaupungin. Pala kerrallaan ne parantaisivat Porvoota kokonaisuutena. Siksi haluankin esitellä teille minun 10 ideaani Porvoolle.

Pysyvästi lisää kesätyöpaikkoja nuorille. Porvoon kaupunki päätti palkata tulevana kesänä 150 koululaista ja opiskelijaa. Tämä on 50 enemmän kuin aiemmin. Samalla päätettiin lisätä jaettavien kesätyöseteleiden määrää. Nuoria ja opiskelijoita pitää palkata tulevinakin kesinä yhtä paljon kuin nyt, mieluusti jopa enemmän. Kesätöillä on iso merkitys nuorille tulevan työllistymisen näkökulmasta.

Yleinen sauna lähelle keskustaa. Yleiset saunat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina ja Porvoossakin sellaiselle olisi tilausta. Länsirannalle on kaavoitettu kaksikin paikkaa saunalle. Toinen näistä voitaisiin osoittaa yleiseksi saunaksi. Kaupungin ei tarvitse saunaa pyörittää vaan siihen voidaan etsiä halukas yrittäjä.

Lisää julkisia laavuja ja nuotiopaikkoja. Korona-aikana ulkoilu ja luonnossa liikkuminen on lisääntynyt. Ulkoilureitit ovat kovassa käytössä, mutta taukopaikoista on puutetta reittien varsilla. Nykyisten ulkoilureittien varsille pitääkin rakentaa uusi laavuja ja nuotiopaikkoja.

Liikennepuisto lapsille. Liikennepuistot ovat mukavia paikkoja lapsille leikkiä ja samalla oppia liikenteestä ja liikennesäännöistä. Kerkkoon Pumppaamolla on hieno liikennepuisto, mutta sen lisäksi pitää rakentaa kaupungin ylläpitämä liikennepuisto keskusta-alueelle.

Liityntäpysäköinti Kevätkumpuun. Noin neljännes porvoolaisista käy töissä pääkaupunkiseudulla ja monelle heistä liityntäpysäköinti on tärkeä palvelu. Osa linja-autoista ajaa jo nykyisin Kevätkumpuun saakka. Kaupunki kasvaa nimenomaan Skaftkärrin ja Toukovuoren alueella. Kevätkummun lähistölle pitää rakentaa liityntäpysäköinti, joka palvelee erityisesti saaristossa ja itäpuolella kaupunkia asuvia.

Lisää ekopisteitä ympäri kaupunkia. Yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut vuosittain. Samalla kierrätys ja jätteiden uudelleen hyödyntäminen on lisääntynyt merkittävästi. Jotta meidän jokaisen olisi helppoa kierrättää, pitää ympäri kaupunkia olla riittävästi ekopisteitä. Kaupungin pitääkin ohjata osittain omistamaansa jätehuoltoyhtiötä lisäämään ekopisteiden määrää Porvoossa.

Poistetaan suojelumerkinnät vanhasta makeistehtaasta ja Hellbergin talosta. Keskustassa on liian monta tyhjää tonttia ja ränsistyvää rakennusta. Rakennushankkeet eivät etene, koska vanhan korjaaminen on osoittautunut taloudellisesti kannattamattomaksi (asuntojen hinnat nousisivat pilviin). Jotta kaupungin kehittymistä saadaan nytkähtämään eteenpäin, pitää tulevan kaupunginvaltuuston poistaa kaavoista suojelumerkinnät vanhan makeistehtaan ja Hellbergin talon osalta.

Järjestään kaupunginvaltuutetuille vuosittain taksvärkkipäivä. Kaupungin päättäjille on tärkeää tuntea kaupungin organisaatio ja sen toiminta. Päätöksenteossa on myös hyvä olla ymmärrystä ja tietoa ruohonjuuritasolta. Esitänkin, että jatkossa jokainen kaupunginvaltuuston jäsen suorittaisi vuosittain yhden taksvärkkipäivän jossain kaupungin toimipisteessä ja tutuisi näin kyseisen toimipisteen toimintaan ja sitä pyörittävään henkilöstöön.  

Annetaan valtuustoryhmille hankeraha. Monesti pienemmät kehittämishankkeet jääväät isompien jalkoihin, kun laaditaan kaupungin budjettia. Porvoossa tulisi selvittää valtuustoryhmien hankerahan käyttöönotto. Hankerahan saisi käyttöön kerran vaalikaudessa ja se voisi olla sidottu valtuustoryhmän kokoon. Hankerahalla valtuustoryhmä voisi yksin tai yhdessä muiden kanssa edistää jotain kaupunkilaisille tärkeää hanketta ja saada siten oman kädenjälkensä näkyviin.

Lisää sähköautojen latauspaikkoja ympäri kaupunkia. Sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä kasvaa voimakkaasti. Kasvun on ennustettu jatkuvan kiihtyvänä. Jotta autoilun sähköistymistä voidaan tukea, pitää myös latausinfran olla riittävän kattava. Kaupungin pitääkin omilla toimillaan lisätä sähköautojen latauspaikkojen määrää kaupungin alueella.

Edellä esittämäni 10 ideaa Porvoolle ei tietenkään ole kattava lista kaikesta, mitä Porvoossa pitäisi tehdä. Se on lista ideoita, joita toteuttamalla Porvoosta tulee askel askeleelta viihtyisämpi ja käytännöllisempi kaupunki meille kaikille. Toivon, että näitä ideoita voidaan edistää yhdessä seuraavan neljän vuoden aikana.